Corporate 360° EMPLOYEE

Corporate 360° EMPLOYEE on Corporate 360° -tuoteperheeseen kuuluva henkilöstötutkimuskonsepti. Mallissa paneudutaan yrityksen henkilöstön työtyytyväisyyden selvittämisen ohella myös henkilöstön sitoutumiseen ja uskollisuuteen.


Paula Lehto
paula.lehto@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5275

Tuotekuvaus

Tutkimus kattaa kaikki henkilöstön tyytyväisyyden, sitoutumisen ja uskollisuuden kannalta tärkeät osa-alueet:

 • Oma työ
 • Työilmapiiri
 • Koulutus ja kehittyminen
 • Esimiestyöskentely
 • Sisäinen tiedonkulku
 • Palkitseminen
 • Johtaminen ja toimintatavat
 • Maine/työnantajakuva
 • Yrityksen muuttuminen työpaikkana
 • Sitoutuminen ja uskollisuus

 

Monipuoliset analyysit ja selkeä raportti toimivat konkreettisena työkaluna, jonka avulla työyhteisöä koskeviin kysymyksiin on helppo löytää vastauksia: Mitkä ovat ensisijaiset kehityskohteet työyhteisössämme ajatellen henkilöstön viihtymistä ja tuloksentekokykyä? Miten meillä voidaan verrattuna muihin vastaaviin yrityksiin? Onko henkilöstö sitoutunut työhönsä ja/tai yritykseemme? Miten sitoutumista ja uskollisuutta voitaisiin yrityksessämme edistää?
 

Miksi juuri Corporate 360° EMPLOYEE?

 1. Huolella suunniteltu ja asiakkaidemme hyväksi kokema konsepti
 2. Laaja vertailutietopankki kertoo, miten tulokset sijoittuvat muihin organisaatioihin verrattuna
 3. Sisältö on konkreettinen - tulokset ovat helposti hyödynnettävissä käytännön toiminnassa
 4. Tunnettu ja hyvämaineinen toteuttaja mahdollistaa myönteisen suhtautumisen ja hyvän vastausprosentin