Corporate 360° CUSTOMER

Asiakkaat ovat kiistatta yksi yrityksen tärkeimmistä voimavaroista, sillä ei ole olemassa yritystä ilman asiakkaita. Vapailla markkinoilla asiakkailla on valinnanvaraa, eivätkä he tyydy toiseksi parhaaseen vaihtoehtoon. Lisäksi uusasiakashankinta paljon vaikeampaa ja kalliimpaa kuin vanhojen asiakkaiden pitäminen. Niinpä on ensiarvoisen tärkeää, että asiakkaiden tyytyväisyyttä ja uskollisuutta seurataan aktiivisesti, ja tyytymättömyyttä aiheuttaviin tekijöihin puututaan viipymättä. Asiakaskysely on erinomainen väline tähän.


Kari-Pekka Töyrylä
kari-pekka.toyryla@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5315

Tuotekuvaus

Corporate 360° CUSTOMER on Corporate 360° -tuoteperheeseen kuuluva asiakassuhdetutkimuskonsepti. Asiakassuhdetutkimuksilla tarkoitetaan yrityksen asiakkaiden - joko kuluttajien tai yrityspäättäjien - keskuudessa tehtäviä kartoituksia, joilla selvitetään, mihin seikkoihin asiakkaat ovat erityisen tyytyväisiä, ja mitä asioita yrityksen toiminnassa tulisi ensisijaisesti kehittää asiakkaiden tyytyväisyyden ja uskollisuuden lisäämiseksi. Corporate 360° CUSTOMER -mallilla mitataan asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden taso, sekä määritellään kehityskohteet tyytyväisyyden ja asiakasuskollisuuden lisäämiseksi. Malli on rakenteeltaan modulaarinen, mikä mahdollistaa tutkimuksen toteuttamisen juuri niin laajana tai suppeana kuin yrityksen tiedontarve kulloinkin edellyttää.

The true bottom line:

Tyytyväinen, uskollinen asiakas, joka puhuu yrityksen/brändin puolesta.

Miksi juuri Corporate 360° CUSTOMER?

 • Kansainvälinen, laajalti tunnettu ja käytetty, hyväksi havaittu konsepti
 • Taustalla vahva teoriapohja ja laaja empiirinen aineisto
 • Katsoo pintaa syvemmälle, ei tyydy vain tavanomaiseen
 • Täyttää sekä strategisen että operatiivisen tason tiedontarpeet
 • Modulaarinen rakenne ja monipuoliset analyysit mahdollistavat tutkimuksen toteuttamisen juuri halutussa laajuudessa
 • Sopii kaikille yrityksille:
  • sekä b-to-b - että kuluttajamarkkinoille
  • Sekä tuotteille että palveluille
  • Osaksi laatujärjestelmää tai balanced score cardia