Corporate 360° BRAND

Corporate 360° BRAND on kansainväliseen malliin perustuva tutkimustuote. Toisin kuin valmiissa vertailevissa yrityskuvatutkimuksissa, Corporate 360° BRAND -tutkimuksessa pureudutaan syvälle juuri tietyn yrityksen imagoon. Niinpä tutkimus toteutetaan tilauksesta, ja malliin kuuluva tutkimuslomake muokataan aina tutkimuksen tilaajan omaan toimialaan ja toimintaan sopivaksi.


Erna Icén
erna.icen@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5292

Corporate 360° BRAND -tutkimusmalli auttaa tunnistamaan yrityskuvan eli yritysbrändin vahvuuden, suhteuttamaan sen kilpailijoihin sekä antaa konkreettisia eväitä yritysbrändin parantamiseen. Käytännössä tämä tavoite saavutetaan:

  • selvittämällä yrityksen tunnettuus valitussa vastaajakohderyhmässä (tyypillisesti potentiaaliset asiakkaat)
  • tunnistamalla yritysbrändin keskeisimmät vahvuudet ja heikkoudet kilpailijoihin nähden

Keskeistä on siis se, että samalla lomakkella tutkitaan aina myös tärkeimpien kilpailijoiden yrityskuvat aseman ja kilpailutilanteen selvittämiseksi. Lisäksi tulosten perusteella tehdään kehitysanalyysi, joka antaa vastauksen siihen, mitä viestinnällisiä ratkaisuja yritysbrändin parantamiseksi tulisi jatkossa tehdä - mistä tekijöistä kannattaa viestiä jatkossa nykyistä enemmän, mitä kannattaa parantaa ensin sisäisesti, onko viestinnän määrässä tai kohdentamisessa kehitettävää?

Miksi juuri Corporate 360° BRAND?

  • Yksiselitteinen ja selkeä mittari yritysimagon seurantaan
  • Yritysbrändin vahvuus määritellään aina suhteessa tärkeimpiin kilpailijoihin
  • Perustuu kansainväliseen tutkimusmalliin, tutkittavien tekijöiden tärkeys on varmistettu huolellisissa esitutkimuksissa
  • Taustalla syvällinen ymmärrys yritysimagon muodostumisesta ja vaikutuksista yrityksen toimintaan
  • Konkreettiset johtopäätökset auttavat jatkotoimenpiteiden suunnittelussa
  • Sopii kaikille yrityksille, joilla on jo kohtuullinen tunnettuus tutkittavan kohderyhmän keskuudessa