Kuntatutkimukset – tutkittu tieto auttaa päätöksenteossa

Meiltä saat valmista tietoa kuntalaisten ja kunnassasi toimivien yritysten näkemyksistä tai vaihtoehtoisesti pääset helposti alkuun tiedon hankinnassa valmiiden nimenomaan kunnille ja kaupungeille räätälöityjen tutkimuspalvelujen ja -konseptien avulla. Tutkittu tieto auttaa sidosryhmiäsi tyydyttävien päätösten tekemisessä sekä valtuustojen strategiatyöskentelyssä. Kysyvä ei tieltä eksy, kuten vanha suomalainen sanonta kuuluu.

Ota yhteyttä


Oletko kuntapäättäjänä kiinnostunut seuraavista asioista?

1.    Kuntalaisten hyvinvointi ja viihtyvyys
2.    Yritysten tulevaisuuden tarpeet
3.    Asukkaiden ja yritysten tyytyväisyys kunnan teknisiin palveluihin
4.    Asumisen tarpeiden muutokset
5.    Liikkumisen tarpeiden muutokset
6.    Matkailun ja vapaa-ajan palveluiden kehittäminen
7.    Sote-palveluiden kehittäminen

Jos vastasit yhteenkin kyllä, niin ota meihin yhteyttä ja kerromme mitä voimme kertoa tai selvittää kuntaasi koskien!

Kerro tiedontarpeesi,
autamme miellellämme!

Valitse kiinnostuksen kohteesi:

Esimerkkinä kuntien päätöksentekotilanteita tukevista tutkimuspalveluistamme voimme mainita muun muassa: 

 •  Asukaskokemustutkimukset
 •  Vapaa-ajan asukastutkimukset
 • Muuttoliiketutkimukset
 • Yrityskokemustutkimukset
 • Yritysbarometrit
 • Hanketutkimukset
 • Taloudelliset vaikutukset -selvitykset
 • Vesihuollon, energian ja lämmityksen asiakaskokemukset
 • Asuinympäristön ja liikenteen asiakaskokemukset
 • Asumisen tulevaisuus, asuntotarve
 • Kaupunginosakyselyt
 • Kaavahankekyselyt
 • Maankäytön tutkimukset
 • Liikennelaskennat
 • Matkailuskenaariot
 • Markkinakartoitukset
 • Business-, mökki- ja kuluttajamatkailu
 • Matkailubrändi
 • Sote-ennakointi ja -hankkeet
 • Hoitopolut, asiointitutkimukset
 • Uudet sote-palvelut
 • Sote-brändit ja hoitopaikkojen imagot
 • Sote-työvoiman hankinta
Osasta näistä on jo valmista tietoa tarjolla, osa toteutetaan aina räätälöidysti kunnan tarpeisiin vastaten. Kysy meiltä lisää ja kerro myös muista tiedontarpeistasi – todennäköisesti osaamme auttaa!

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilöt kuntatutkimuksissa: