Lääkärilistaus

Lääkärilistaus

Taloustutkimuksella on käytössään lääkäreiden ammattiin suoraan liittyvien mielipide-, markkina- ja potilastutkimusten toteuttamista varten listaus, jonka avulla otetaan yhteyttä yleis- ja erikoislääkäreihin silloin, kun Taloustutkimus on toimeksiannosta saanut toteutettavakseen lääkäreille suunnatun mielipide-, markkina- tai potilastutkimuksen. Tutkimukset toteutetaan henkilökohtaisina haastatteluina, ryhmäkeskusteluina, Internet-kyselyinä tai potilaskartoituksina. 

Taloustutkimus on kerännyt tiedot julkisista lähteistä kuten terveysalan yritysten ja organisaatioiden nettisivuilta sekä Taloustukimuksen toteuttamien tutkimusten yhteydessä. Rekisterissä olevat tiedot ovat:

  • Nimi
  • Erikoistumisala
  • Työskentelypaikka
  • Ikä
  • Työosoite
  • Työsähköposti
  • Mihin tutkimuksiin osallistunut
  • Tutkimuskyselykielto


Lääkärin suostumuksella rekisteriin voidaan tallentaa myös muita tietoja, kuten esimerkiksi

  • Muita yhteistietoja, kuten henkilökohtainen sähköposti
  • Toiveet siitä, minkälaisiin tutkimuksiin lääkäri haluaisi osallistua


Lääkärilistauksesta ei luovuteta tietoja.