Uusi henkilöstökokemus-tietopalvelu on lanseerattu

Uusi henkilöstökokemus-tietopalvelu on lanseerattu

12.05.2020

Taloustutkimus ja Duunitori ryhtyivät yhteistyöhön loppuvuodesta 2019 lanseeraamalla Henkilöstökokemus-tietopalvelun. Palvelu pohjautuu Taloustutkimuksen syyskuussa 2019 päivitettyyn Henkilöstökokemus AVAIN konseptin -tietopankkiin, jossa yli 4700 työssäkäyvää suomalaista on arvioinut omaa työtään ja työpaikkaansa.

Tietopankin tuloksista on tehty tilastollisesti luotettavia nelikenttäanalyysejä, joita palvelussa on saatavilla kokonaistason lisäksi 14 eri toimialalta. Nelikentät kertovat eri osa-alueiden ja niiden sisällä olevien yksittäisten tekijöiden tärkeyden henkilöstökokemukselle. Samalla ne antavat vertailutietoa siitä, miten tyytyväisiä suomalaiset tai tietyllä toimialalla työskentelevät ovat näihin tekijöihin. Nelikenttäanalyysit ovat saatavilla myös tarkemmin rajatusta kohderyhmästä, esimerkiksi organisaation kokoluokan mukaan tai vaikka vain yksityisen sektorin yrityksistä. 

Tietopankki, kaikki vastaajat

Entä miltä näyttäisivät analyysit, jos ne tehtäisiin omassa organisaatiossasi? Toteutamme mielellämme organisaationne henkilöstökokemustutkimuksen, jolloin saatte sekä analyysit omasta organisaatiostanne että vertailutietopankin tulokset haluamastanne kohderyhmästä.

Mikäli teillä on juuri valmistuneet henkilöstöön liittyvät tutkimustulokset, mutta jäitte kaipaamaan verrokkiryhmää tai tietoa siitä, mitä pitäisi ensimmäisenä kehittää, voimme keskustella siitä, miten Taloustutkimus voisi tehdä datastanne analyysejä tai tuottaa vertailutietoa.

Henkilöstökokemus-tietopalvelu on osoitteessa henkilostokokemus.duunitori.fi.

Lisätietoa ja kysymykset:

Paula Lehto
Senior Insight Manager
010 758 5275
paula.lehto@taloustutkimus.fi

Kysymykset pohjautuvat Taloustutkimuksen Henkilöstökokemus AVAIN -tutkimuskonseptiin, jolla selvitetään henkilöstön tyytyväisyyttä, sitoutumista ja uskollisuutta. Aineisto on myös käytettävissä vertailutiedoksi kaikille konseptia hyödyntäville asiakkaillemme. 
Lue lisää henkilöstökokemustukimuksesta

Arkistoon