Uusi henkilöstökokemus-tietopalvelu on lanseerattu

Uusi henkilöstökokemus-tietopalvelu on lanseerattu

10.12.2019

Taloustutkimus ja Duunitori ryhtyivät yhteistyöhön lanseeraamalla kaksi viikkoa sitten uuden Henkilöstökokemus-tietopalvelun. Palvelu pohjautuu Taloustutkimuksen syyskuussa 2019 päivittämään Henkilöstökokemus AVAIN -konseptin tietopankkiin, jossa on yli 4700 työssäkäyvän suomalaisen arviot omasta työstään ja työpaikastaan.

Tietopankin tuloksista on tehty tilastollisesti luotettavia nelikenttäanalyysejä, joita palvelussa on saatavilla kokonaistason lisäksi 14 eri toimialalta. Nelikentät kertovat eri osa-alueiden ja niiden sisällä olevien yksittäisten tekijöiden tärkeyden henkilöstökokemukselle. Samalla ne antavat vertailutietoa siitä, miten tyytyväisiä suomalaiset tai tietyllä toimialalla työskentelevät ovat näihin tekijöihin. Nelikenttäanalyysit ovat saatavilla myös tarkemmin rajatusta kohderyhmästä, esimerkiksi organisaation kokoluokan mukaan tai vaikka vain yksityisen sektorin yrityksistä.

Tietopankki, kaikki vastaajat

Entä miltä näyttäisivät analyysit, jos ne tehtäisiin omassa organisaatiossasi? Toteutamme mielellämme organisaationne henkilöstökokemustutkimuksen, jolloin saatte sekä analyysit omasta organisaatiostanne että vertailutietopankin tulokset haluamastanne kohderyhmästä.

Mikäli teillä on juuri valmistuneet henkilöstöön liittyvät tutkimustulokset, mutta jäitte kaipaamaan verrokkiryhmää tai tietoa siitä, mitä pitäisi ensimmäisenä kehittää, voimme keskustella siitä, miten Taloustutkimus voisi tehdä datastanne analyysejä tai tuottaa vertailutietoa.

Henkilöstökokemus-tietopalvelu on osoitteessa henkilostokokemus.duunitori.fi.

Lisätietoa ja kysymykset:

Paula Lehto
tutkimuspäällikkö
010 758 5275
paula.lehto@taloustutkimus.fi

Kysymykset pohjautuvat Taloustutkimuksen Henkilöstökokemus AVAIN -tutkimuskonseptiin, jolla selvitetään henkilöstön tyytyväisyyttä, sitoutumista ja uskollisuutta. Aineisto on myös käytettävissä vertailutiedoksi kaikille konseptia hyödyntäville asiakkaillemme.
 

Arkistoon