Uutiset 03.05.2022
Jaa:

Toimittajat arvostavat YLEn ja Ilmatieteen laitoksen ulkoista viestintää

Toimittajat ovat jälleen arvioineet suurimpien suomalaisten yritysten sekä julkisen sektorin ja järjestöjen ulkoista viestintää. Numeraalisten arvioiden lisäksi vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä ”Mikä on mielestäsi toimialan paras järjestö, jos ajattelet järjestöjen viestintää toimittajan näkökulmasta?”. Vastaaja sai valita myös organisaation, joka ei ollut mukana tutkittavana ja mainittiinpa joitain organisaatioita yli toimialarajojen. Selvästi eniten mainintoja tällä avoimella kysymyksellä sai YLE.

Vastaajia pyydettiin myös mainitsemaan viestintäammattilainen tai yritysjohtaja, jonka työtä tiedotusvälineiden suuntaan he arvostat erityisesti. Tässä vastaukset hajaantuivat 46:lle eri henkilölle, mutta eniten mainintoja sai THL:n Mika Salminen.

Tänä vuonna yleisarvosanalla mitattuna parhaan arvion ulkoisesta viestinnästä saa Ilmatieteen laitos, kun huomioidaan kaikki tutkitut organisaatiot. Yleisarvosanat ovat välillä 4,06–2,24 (asteikolla 5–1, jossa 5=erittäin hyvä ja 1=erittäin huono), joten ero parhaan ja heikoimman arvosanan välillä on huikea. Tänä vuonna tutkittiin yhteensä 144 organisaatiota 10 toimialalta.

Keskiarvojen keskiarvot toimialoittain olivat tänä vuonna:

  • 3,49 | Kauppa
  • 3,38 | Järjestöt
  • 3,36 | Julkiset palvelut
  • 3,32 | Logistiikka/kuljetus
  • 3,30 | Suuryritykset
  • 3,14 | Etujärjestöt
  • 3,08 | Julkiset rahoitus- ja asiantuntijapalvelut
  • 3,05 | Tänä vuonna uutena: 20 Suomen suurinta kaupunkia
  • 3,01 | Pörssiyhtiöt
  • 2,91 | Sote-palvelut

Tutkimuksessa organisaatioita arvioidaan lisäksi 12 eri imagotekijän perusteella. Vastaajat kertovat myös muun muassa kuinka usein seuraavat organisaatioiden viestintää ja mitä imagotekijöitä pitävät tärkeimpinä oman työnsä kannalta.

Katso lisätietoa tutkimuksesta sekä lista tutkituista organisaatioista >>

Lisätietoja tutkimuksesta:

Lehto Paula

Senior Insight Manager paula.lehto@taloustutkimus.fi 010 758 5275