@Taloustutkimus: @Matti_Viitanen @Voimistelu Vastausprosentti on hyvä. Tilastollinen edustavuus saadaan aikaan hyvin pienelläkin otoksella kokonaispopulaatiosta jos tiedon hankinta on toteutettu niin, että kaikilla kohderyhmään kuuluvilla on yhtälainen mahdollisuus osallistua eikä systemaattisia vinoumia synny.

@Taloustutkimus: @Matti_Viitanen @Voimistelu Vastausprosentti on hyvä. Tilastollinen edustavuus saadaan aikaan hyvin pienelläkin otoksella kokonaispopulaatiosta jos tiedon hankinta on toteutettu niin, että kaikilla kohderyhmään kuuluvilla on yhtälainen mahdollisuus osallistua eikä systemaattisia vinoumia synny.

14.02.2019

@Matti_Viitanen @Voimistelu Vastausprosentti on hyvä. Tilastollinen edustavuus saadaan aikaan hyvin pienelläkin otoksella kokonaispopulaatiosta jos tiedon hankinta on toteutettu niin, että kaikilla kohderyhmään kuuluvilla on yhtälainen mahdollisuus osallistua eikä systemaattisia vinoumia synny. Arkistoon