@Taloustutkimus: @aqzu Kiitos palautteesta! Ko. tutkimuksessa kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata, kuten lomakkeellakin ohjeistetaan - siten tutkimus ei ole liian raskas ja vastausprosenttikin on ihan hyvä.

@Taloustutkimus: @aqzu Kiitos palautteesta! Ko. tutkimuksessa kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata, kuten lomakkeellakin ohjeistetaan - siten tutkimus ei ole liian raskas ja vastausprosenttikin on ihan hyvä.

26.03.2018

@aqzu Kiitos palautteesta! Ko. tutkimuksessa kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata, kuten lomakkeellakin ohjeistetaan - siten tutkimus ei ole liian raskas ja vastausprosenttikin on ihan hyvä. Arkistoon