Taloustutkimus logo In English

LUKU-analytiikka. Lukemisesta luvuiksi, luvuista tiedoksi, tiedosta ymmärrykseksi

Suomalainen analytiikkainnovaatio LUKU yhdistää kielitiedettä, tekoälyä, mediadataa ja markkinatutkimusta uraa uurtavalla tavalla. LUKU-analytiikalla voidaan laskea suomalaisten kiinnostuskohteet heidän verkossa kuluttamansa sisältönsä perusteella. Kiinnostuksen kohteet tietämällä yritykset ja organisaatiot voivat kertoa tuotteistaan ja palveluistaan huomioimalla kohdeyleisönsä toiveet ja tarpeet. Vastaavanlaista kuluttajaymmärrystä ei ole mainostajien saatavilla mistään muualta.


LUKU-konseptin ovat kehittäneet yhteistyössä Taloustutkimus, Leiki ja MTV. Suomalaisen Leiki Oy:n kehittämä SmartTrends erottaa erittäin tarkasti tekstisisällöstä sen sisältämät aihealueet ja luo webkäyttäjien selauksesta kattavat anonyymit kiinnostusprofiilit. LUKU-analytiikan mediakäyttödata pohjautuu MTV:n verkkosisältöjen kulutukseen.  MTV:n mediakäyttödatan kautta saadaan yksityiskohtainen kuvaus siitä, mikä sisältö kiinnostaa suomalaisia juuri tällä hetkellä. Taloustutkimus yhdistää tämän tiedon tutkimusvastauksiin.


Vahva tietosuoja kulkee läpi LUKU-analytiikkaprosessin. Taloustutkimus kertoo jokaiselle tutkimukseen osallistuvalle lyhyesti ja selvällä suomen kielellä, mihin tarkoitukseen tietoja luovutetaan ja käytetään.


Ohessa on esimerkkitulos tutkimuksesta, jossa vastaajilta pyydettiin tietoa heidän suosimistaan tuotemerkeistä. Tässä vertaillaan Audia suosineita BMW:tä suosineisiin. Sen sijaan, että tutkimuksessa olisi tyydytty vain laskemaan, kuinka suuri osa suomalaisista mitäkin merkkiä suosii, LUKU analytiikalla saatiin ilman lisäkysymyksiä selville mm. näiden autofaniryhmiä erityisesti kiinnostavat asiat. BMW:tä suosineiden parissa esimerkiksi uraan ja työelämään liittyvät aiheet olivat paljon suositumpia kuin Audia fanittaneiden parissa.


Miksi tämä on ainutlaatuista? Leikin tekstianalyysiin ja kiinnostusprofiileihin käytettävää teknologiaa on hiottu 17 vuotta; tällä hetkellä jo yli 200 000 käsitteestä ja yli 5 miljoonasta säännöstä koostuva ontologia luo reaaliaikaisesti maailmanmarkkinoiden yksityiskohtaisinta dataa webkäyttäjien kiinnostuksista. Mikään muu markkinatutkimustoimisto maailmassa ei pysty tutkimaan vastaajiensa kiinnostusta satoihin eri aiheisiin kysymättä näistä yhtäkään kysymystä.

 

Mihin LUKU-analytiikkaa voi käyttää? Käytännössä oman markkinointikohderyhmän kiinnostuksen kohteet -tietoa voi käyttää esim. omissa mediavalinnoissa eli mainonnan kohdistamisessa. Lisäksi LUKU voi toimia sisältömarkkinoinnin tekemisen apuna kun valitaan, missä asiayhteyksissä omasta brändistä ja tuotteista puhutaan. Näin esiinnytään omalle kohderyhmälle relevanteissa ympäristöissä ja asiayhteyksissä, mikä tunnetusti parantaa markkinoinnin tehokkuutta.


LUKU-analytiikka on nyt liitettävissä edullisesti kaikkiin Taloustutkimuksen kotimaisiin tutkimuksiin*. Haluatko esimerkiksi vertailla nykyisten vs. potentiaalisten asiakkaittesi kiinnostuksen kohteita ja hyödyntää tietoa mainonnan suunnittelussa? Kirjoita alle sähköpostiosoitteesi niin lähetämme paluupostissa palvelun hintatiedot - LUKU-analytiikan saa loppuvuoden ajan käyttöönsä tutustumishintaan!

 

Lisätietoja myös tutkimusjohtaja Pasi Huovinen, p. 010 758 5293, pasi.huovinen@taloustutkimus.fi