www.julkari.fi

www.julkari.fi

24.09.2019

Kiinnostaako ruoka ja ruokatrendit? Miten Suomi söi vuosina 2008–2016? Laaja seurantatutkimuksemme Suomi Syö on ollut yliopistotutkijoiden hampaissa ja oheisesta artikkelista selviää mitä datasta löytyi. Sinäkin olet ehkä joskus vastannut tähän tutkimukseen. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137956/YP1902_Jallinojaym.pdf?