@Taloustutkimus: Nuoret suhtautuvat myönteisesti EU:hun – koetaan vahvistavan rauhaa ja hyvinvointia. https://t.co/0rtcjpo4tG

@Taloustutkimus: Nuoret suhtautuvat myönteisesti EU:hun – koetaan vahvistavan rauhaa ja hyvinvointia. https://t.co/0rtcjpo4tG

27.03.2018

Nuoret suhtautuvat myönteisesti EU:hun – koetaan vahvistavan rauhaa ja hyvinvointia. https://t.co/0rtcjpo4tG