@Taloustutkimus: @mhelin @yleuutiset Kansa päättää eduskunnan kokoonpanon vasta vaaliuurnilla, näin se ilman muuta on. Me mittaamme kansan mielipiteitä ennen äänestyshetkeä ja mitä lähemmäs äänestyshetkeä mennään sitä luotettavammin mittaus kertoo tulevasta. Mutta "jytkyjä" voi tulla eikä historia ole tae tulevasta.

@Taloustutkimus: @mhelin @yleuutiset Kansa päättää eduskunnan kokoonpanon vasta vaaliuurnilla, näin se ilman muuta on. Me mittaamme kansan mielipiteitä ennen äänestyshetkeä ja mitä lähemmäs äänestyshetkeä mennään sitä luotettavammin mittaus kertoo tulevasta. Mutta "jytkyjä" voi tulla eikä historia ole tae tulevasta.

12.04.2019

@mhelin @yleuutiset Kansa päättää eduskunnan kokoonpanon vasta vaaliuurnilla, näin se ilman muuta on. Me mittaamme kansan mielipiteitä ennen äänestyshetkeä ja mitä lähemmäs äänestyshetkeä mennään sitä luotettavammin mittaus kertoo tulevasta. Mutta "jytkyjä" voi tulla eikä historia ole tae tulevasta.