@Taloustutkimus: @KarnaMikko Halusimme sanoa, että kun tietosuoja-asiat hoidetaan lain edellyttämällä tavalla ja hyvin, ei kansalaisten tarvitse olla ylivarovaisia koska tiedon jakaminen molempiin suuntiin parantaa yhteiskunnan toimintaa ja lopulta myös yksilön itsensä elämää.

@Taloustutkimus: @KarnaMikko Halusimme sanoa, että kun tietosuoja-asiat hoidetaan lain edellyttämällä tavalla ja hyvin, ei kansalaisten tarvitse olla ylivarovaisia koska tiedon jakaminen molempiin suuntiin parantaa yhteiskunnan toimintaa ja lopulta myös yksilön itsensä elämää.

02.01.2018

@KarnaMikko Halusimme sanoa, että kun tietosuoja-asiat hoidetaan lain edellyttämällä tavalla ja hyvin, ei kansalaisten tarvitse olla ylivarovaisia koska tiedon jakaminen molempiin suuntiin parantaa yhteiskunnan toimintaa ja lopulta myös yksilön itsensä elämää.