@Taloustutkimus: @kallio_tero @Autoala 1200 tai 4400 vastaajan tilastollinen ero on n. 1,5 %-yksikköä tulosten virhemarginaalissa. Suurempi merkitys on sillä, että mitä ja miten kysyttiin ja keneltä. Emme voi kommentoida muiden tekemiä tutkimuksia tuntematta tarkemmin ko. tutkimuksia.

@Taloustutkimus: @kallio_tero @Autoala 1200 tai 4400 vastaajan tilastollinen ero on n. 1,5 %-yksikköä tulosten virhemarginaalissa. Suurempi merkitys on sillä, että mitä ja miten kysyttiin ja keneltä. Emme voi kommentoida muiden tekemiä tutkimuksia tuntematta tarkemmin ko. tutkimuksia.

19.07.2019

@kallio_tero @Autoala 1200 tai 4400 vastaajan tilastollinen ero on n. 1,5 %-yksikköä tulosten virhemarginaalissa. Suurempi merkitys on sillä, että mitä ja miten kysyttiin ja keneltä. Emme voi kommentoida muiden tekemiä tutkimuksia tuntematta tarkemmin ko. tutkimuksia.