@Taloustutkimus: @JJUotila Ah totta, ei siis ollut virallinen puoluekannatusmittauksemme. Tässä ko. kyselyssä kannatusasiat kysyttiin lähinnä taustamuuttujiksi.

@Taloustutkimus: @JJUotila Ah totta, ei siis ollut virallinen puoluekannatusmittauksemme. Tässä ko. kyselyssä kannatusasiat kysyttiin lähinnä taustamuuttujiksi.

23.08.2017

@JJUotila Ah totta, ei siis ollut virallinen puoluekannatusmittauksemme. Tässä ko. kyselyssä kannatusasiat kysyttiin lähinnä taustamuuttujiksi.