Miten valmiita työnantajat ovat rekrytoimaan liikuntavammaisia?

Miten valmiita työnantajat ovat rekrytoimaan liikuntavammaisia?

09.02.2021

Työnantajille teettämämme kyselyn perusteella valmiutta rekrytointiin löytyy, mutta liikuntavammaiselta hakijalta odotetaan hiukan enemmän kuin muilta. https://www.invalidiliitto.fi/blogit/miten-valmiita-tyonantajat-ovat-rekrytoimaan-liikuntavammaisia


Työnantajille teettämämme kyselyn perusteella valmiutta rekrytointiin löytyy, mutta liikuntavammaiselta hakijalta odotetaan hiukan enemmän kuin muilta. Työnantajien ymmärrystä työkyvystä, vamman tai sairauden vaikutuksista työtehtävien tekemiseen ja tietoutta tukimuotojen mahdollisuuksis...