SDP:n osinkoveromalli kiristäisi 150 000 omistajayrittäjän verotusta

15.04.2019

Listaamattoman yrityksen omistajayrittäjä tarkastelee yritysverotusta ja osinkoverotusta yhtenä kokonaisuutena. Yhteisövero on 20 prosenttia. Silloin kun osingot ovat alle kahdeksan (8) prosenttia yrityksen nettovarallisuudesta ja saajan vuotuiset osingot ovat alle 150 000 euroa vuodessa, osingoista 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa. Yrityksen ja osingonsaajan kokonaisveroaste on nykyisin 26 prosenttia. SDP on vero-ohjelmassaan ehdottanut nettovarallisuuden tuottoasteen laskemista nykyi… Arkistoon