Onnistuuko suomalaisilta yhteen hiileen puhaltaminen?

09.03.2016

Etnografinen tutkimus on tutkimusstrategia, jonka tavoitteena on kuvata ja selittää ihmisten toimintaa heidän ympäristössään tai ryhmän jäsenten tulkintoja ja käsityksiä ympäristöstään ja toiminnastaan. Olen itse ns. peruskvantitutkija, mutta olen pyrkinyt harjoittelemaan etnografista tutkimusta mm. havainnoimalla ajan kuluksi eri kansallisuuksien käyttäytymistä lentokentillä. Muun muassa matkalaukkujen noutaminen on todella herkullinen tutkimusasetelma. Jollain lentokentillä matkalaukkujen odo… Arkistoon