Kuukausi-ilmoitus vuosi-ilmoituksen tilalle

06.06.2016

Eri ministeriöiden yhteistyönä, valtiovarainministeriön vetämänä, on käynnissä hanke kansallisen tulorekisterin perustamisesta. Yritysten näkökulmasta tulorekisteri tarkoittaa sitä, että nykyinen vuosi-ilmoitus muutetaan kuukausi-ilmoitukseksi. Tulorekisteriin on tarkoitus kerätä yrityksiltä kuukausittain tietoa henkilöstömenoista siten eriteltynä, että eri viranomaiset voisivat kerätä tulorekisteristä tarvitsemansa tiedot. Yritysten pitää toimittaa tulorekisterin tarvitsemat tiedot kuukausitta… Arkistoon