Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä säästöjä kuntainfran kustannuksiin

22.11.2016

Kuntainfra on monissa kaupungeissa rakennettu pääosin 1950–1970-luvuilla. Kuntainfra vaatii korjaamista. Kuntainfran korjausvelan arvo on noin 2,5 miljardia euroa (ROTI raportti 2015). Helsingin kuntainfran korjausvelaksi arvioidaan 1.600 euroa asukasta kohden. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä saadaan säästöjä kuntainfran perusparantamis-, ylläpito- ja rakentamiskustannuksiin. Säästöpotentiaali syntyy pääoman, eli koneiden ja laitteiden, nykyistä tehokkaammasta käytöstä. Yksityisten… Arkistoon