Ikääntyminen haastaa koko hyvinvointiyhteiskunnan

03.08.2020

Euroopan väestö ikääntyy kiihtyvää tahtia. Suuret ikäluokat ovat kovaa vauhtia eläköitymässä ja työntekijöitä yhtä eläkkeellä olevaa kansalaista kohden on päivä päivältä vähemmän. Tilanne on ennen kokematon: koskaan ihmiskunnan historiassa ei ole ollut näin vanhoja ihmisiä eikä näin paljon ihmisiä eläkkeellä. Yhteiskunnan huoltosuhde ja hyvinvoinnin tukirakenteet joutuvat tässä kovaan paineeseen ja niiden kestävyyttä koetellaan tulevina vuosina toden teolla. Koronakevät on tuonut tämän hyvin selv…

Euroopan väestö ikääntyy kiihtyvää tahtia. Suuret ikäluokat ovat kovaa vauhtia eläköitymässä ja työntekijöitä yhtä eläkkeellä olevaa kansalaista kohden on päivä päivältä vähemmän. Tilanne on ennen kokematon: koskaan ihmiskunnan historiassa ei ole ollut näin vanhoja ihmisiä eikä näin paljon ihmisiä eläkkeellä. Yhteiskunnan huoltosuhde ja hyvinvoinnin tukirakenteet joutuvat tässä kovaan paineeseen ja niiden kestävyyttä koetellaan tulevina vuosina toden teolla. Koronakevät on tuonut tämän hyvin selvästi näkyväksi. Selvää lienee, että rakenteita on välttämättä vahvistettava ja muutettava tarpeen mukaan. Joudumme miettimään, miten yhteiskunta voi turvata ikäihmisille riittävän toimeentulon, korkean elämänlaadun ja tarvittavat palvelut kriisiaikoinakin vajoamatta kuitenkaan sietämättömään kestävyysvajeeseen.

Ikääntymistä koskevia isoja yhteiskunnallisia ratkaisuja ei ole viisasta tehdä summamutikassa. Tutkimus auttaa olennaisella tavalla ratkaisujen löytämisessä. SHARE-ERIC on maailman suurin ikääntymistutkimus, jossa on tuotettu vuodesta 2004 asti tietoa Euroopan yli 50-vuotiaiden terveydestä, taloudesta, sosiaalisista suhteista ja hyvinvoinnista. SHARE tarjoaa ainutlaatuisen maittain vertailtavissa olevan pitkittäisaineiston ikäihmisten tilanteesta ja ikääntymisen prosesseista, joiden tunteminen on olennaisen tärkeää ratkaisuja tehtäessä.

Suomi on ikääntymistahdissa Euroopan kärkikastia, mutta on ollut SHARE-tutkimuksessa mukana vasta vuodesta 2017 lähtien, jolloin on haastateltu edustavasti 2001 yli 50-vuotiasta suomalaista. Pitkittäisdataa ei meiltä siis vielä löydy, mutta vertailutietoa muihin maihin on nyt saatavilla. Löydökset ovat mielenkiintoisia, mutta osittain myös hieman huolestuttavia.

Erityisesti terveyteen liittyvät tulokset soittelevat hieman hälytyskelloja. Suomi erottuu muista Pohjoismaista esimerkiksi siinä, että isompi osa vastaajista on jättänyt menemättä lääkäriin tai on jättänyt ostamatta lääkkeitä taloudellisten syiden vuoksi jossain elämänvaiheessa. Lisäksi liian pitkät odotusajat ovat estäneet lääkärikäynnin Suomessa useammin kuin muissa Pohjoismaissa ja Länsi-Euroopan maissa. Nämä seikat heijastuvat myös terveydentilassa, joka koetaan muissa Pohjoismaissa paremmaksi kuin Suomessa. Toisaalta tutkimuksen yhteydessä tehty objektiivinen ylävartalon suorituskykyä mittaava puristusvoimatesti kertoo hieman toista tarinaa: suomalaisten ikäihmisten puristusvoima on yksi Euroopan parhaimmista.

Toinen mielenkiintoinen osio tutkimuksessa käsitteli tyytyväisyyttä elämään ja tulevaisuuden odotuksia. Näyttäisi siltä, että aiemmin paljon huomiota saaneiden onnellisuustutkimusten tulokset suomalaisista onnellisena ja tyytyväisenä kansana eivät ole aivan tuulesta temmattuja. Ainakin yli 50-vuotiaat suomalaiset näyttävät eurooppalaisiin tovereihinsa verrattuna hyvin tyytyväisiltä: iso osa muistelee menneisyyttään onnellisena ja tämän hetken elämään ollaan tyytyväisimpiä ruotsalaisten, tanskalaisten ja sveitsiläisten kanssa. Suomalaisilla ikäihmisillä on myös odotuksia tulevalle: suomalaisista vastaajista tulevaisuus näyttäytyy valoisana useammin kuin suurella osalla muita eurooppalaisia. Nämä tulokset kertonevat suomalaisten yhä korkeasta luottamuksesta toisiinsa ja yhteiskuntaan.

SHARE-aineisto on laajuudessaan ainutlaatuinen ja esimerkki mahdollisuudesta tutkimuksen avulla ottaa tiukka ote yhteiskunnallisen muutoksen suunnasta. Suomessa on nyt mahdollisuus ottaa tästä kiinni ja ryhtyä tiedon avulla rakentamaan tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskuntaa.

Lisää SHARE:n tuloksista: www.vaestoliitto.fi/share

Arkistoon