Homouttaminen on brändin elinehto

02.11.2016

Suuri kaupan keskusliike lanseerasi vajaat pari vuotta sitten suomen kieleen uuden sanan, halpuuttamisen. Hieman samassa hengessä voisi nyt tuoda markkinoinnin maailmaan käsitteen, joka mielestäni kuvaa hyvin nykyaikaa: homouttaminen. Latinan sana homo tarkoittaa ihmistä ja kreikan homos samaa tai samanlaista, esimerkiksi sanassa homogeeninen. Kärjistetysti sanottuna: kun ennen tehtiin selvästi äijille ja muijille suunnattuja tuotteita ja mainoksia, nykyajassa menestymiseen tarvitaan pikemmin… Arkistoon