Guggenheim Helsinki: markkinatutkimus kertoo vetovoiman

14.03.2016

Taloustutkimus tutki viidessä Euroopan maassa ulkomaan matkoja säännöllisesti tekeville henkilöille kohdistetuilla markkinatutkimuksilla Guggenheim Helsinki -museon vaikutusta Helsingin matkailupotentiaaliin. Otoskoko oli yhteensä 2.000 henkilöä. Tutkimuksen mukaan 40 prosenttia kyselyyn vastanneista eurooppalaisista arvioi Guggenheim Helsinki -museon lisäävän Helsingin houkuttelevuutta matkakohteena. Jos matkailu lisääntyisi tutkimuksen kohdejoukon aikomusten mukaisesti, pääkaupunkiseudun matk… Arkistoon