Yritysesittely


Taloustutkimus Oy on vuonna 1971 perustettu suomalainen markkinatutkimusyritys, jolla on toimintaa Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä. Suomessa toimimme Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Suomen Markkinatutkimusliiton tilastojen mukaan Taloustutkimus Oy on maamme toiseksi suurin täyden palvelun markkinatutkimusyritys ja suurin suomalaisomisteinen alan yritys. Työllistämme vakituisesti 70 henkilöä Suomen toimistoillamme ja lisäksi noin 300 osa-aikaista tutkimushaastattelijaa eri paikkakunnilla.

Taloustutkimus noudattaa kaikessa tutkimustoiminnassaan kansainvälisen kauppakamarin (ICC) ja ESOMARin (European Society for Opinion and Marketing Research) tutkimussääntöjä, uusimmat säännöt tulivat voimaan 1.1.2008. Sääntöjen noudattaminen takaa tutkimusten luotettavuuden sekä vastaajien yksityisyyden suojan.

Yli 600 toimeksiantajaa

Taloustutkimuksella on vuosittain runsaat kuusisataa toimeksiantajaa ja palvelemme kaikkia toimialoja. Merkittävimmät asiakkaamme ovat vientiteollisuus, kauppa, julkinen sektori ja mediatalot.

Riippumattomana ja itsenäisenä tutkimusyrityksenä olemme luoneet laajan kansainvälisen kontaktiverkon. Taloustutkimus on GIA/WIN (Gallup International Association et Worldwide Independent Network of Market Research) -verkoston jäsen. Verkostoon kuuluu 76 merkittävää riippumatonta tutkimusyritystä kattaen koko maailman. Verkoston liikevaihto on yli 600 milj. USD.

Tärkeitä kansainvälisiä yhteistyökumppaneitamme  ovat myös muun muassa suuret tutkimuskonsernit GfK Group ja Ipsos.

Huippupisteet suositteluhalukkuudesta

Taloustutkimuksen ad hoc -tutkimuksia tilanneiden asiakkaiden halukkuus suositella Taloustutkimusta on erittäin korkea. Taloustutkimuksen saama NPS luku on peräti 63 (NSI 40+ on erinomainen). Tutkimiemme yli 800 mittauksen joukossa tulos mahtuu helposti 30 parhaan joukkoon. Kansainvälisten NPS-standardienkin mukaan saamamme tulos on erinomainen ja kertoo erittäin korkeasta asiakastyytyväisyydestä. Lähes kaksi kolmesta asiakkaastamme antaa suositteluhalukkuudestaan Taloustutkimukselle arvion 9 tai 10 (asteikolla 0–10) ja vain 1 % arvion 0–6.

Taloudellisesti vahva ja luotettava

Taloustutkimuksen taloudellinen asema on vakaa. Merkittävä osa yrityksemme tuloksesta ohjataan toiminnan kehittämiseen – uusiin tutkimusmenetelmiin ja järjestelmiin. Taloustutkimus on kulkenut usein toimialan kehityksen kärjessä. Taloustutkimuksessa on käytössä kansainvälinen markkinatutkimustoimialastandardi ISO 20252, jonka on sertifioinut SGS Finland. Toimialastandardin vaateiden mukainen toimintamme takaa korkean laadun kaikissa prosesseissamme.