Vastaajille

Vastaaminen on vaikuttamista

Tutkimuksiin osallistuminen on suoraa vaikuttamista. Kyse on tavallaan äänestämisestä, jossa jokaisella on yksi ääni ja jossa saa monesti vielä perustella vastaustaan. Kun tutkimusmenetelmät ja vastaajien valinta tehdään luotettavin tilastollisin menetelmin, saadaan tuotettua luotettavaa informaatiota päätöksentekijöiden tueksi. Oli kyse sitten tuoteuudistuksista tai poliittisista päätöksistä.

Maailma ilman markkinatutkimusta

Olisi varmasti hieman omituinen paikka. Kuvittele tilannetta, jossa tuotteiden valmistajat eivät olisi selvittäneet kuluttajien mielipiteitä vaan tekisivät tuotteita pelkästään omien mielihalujensa mukaan tai tuotannollis-taloudellisista lähtökohdista. Maitopurkeista voisi puuttua kaatonokat, saippuoita olisi vain yhtä mallia, samoin polkupyöriä ja autoja, bussit ajaisivat vain pääteitä pitkin klo 9 ja 16 välillä, keneltäkään ei kysyttäisi mitään. Joku vaan päättäisi asioistamme.

Vastaamisella on siis merkitystä

Oikeasti. Kaikki tutkimuksemme tehdään jonkin yrityksen tai julkisen tahon toimeksiannosta tai on etukäteen muuten varmistettu, että ko. tutkimustiedolle on kysyntää ja tarvetta. Turhaan et siis vastaajana aikaasi käytä. Vaan toimivamman ja meille kaikille paremmin sopivan yhteiskunnan puolesta, saippuapalan väristä aina lisäydinvoimasta päättämiseen.

Vastaajan anonymiteetti ja tietojen luottamuksellisuus

Kaikki tutkimuksiimme vastaavat henkilöt voivat olla varmoja siitä, että kaikkia tutkimusvastauksia käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti, sekä hyvän eettisen ja moraalisen tavan mukaisesti.

Vastaajien nimi- tai yhteystietoja ei myöskään käytetä eikä luovuteta edelleen mihinkään markkinointitarkoituksiin. Vastaajarekistereitä käsitellään tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti. Noudatamme myös ESOMARin ja Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) sekä Markkinatutkimusliiton (SMTL) tutkimussääntöjä.