Palautukset verkkokaupassa

35 % suomalaisista on palauttanut verkkokaupasta ostettuja tuotteita

Taloustutkimuksen Omnibus-kysely selvittää verkkokaupasta ostettujen tuotteiden palauttamista. Kaksi kolmesta yli 15-vuotiaasta suomalaisesta on tilannut jonkin tuotteen viimeisen vuoden aikana verkkokaupasta. Verkkokaupasta ostaminen jakaa selvästi suomalaiset, yli 50-vuotiaat ostavat verkkokaupasta selvästi alle 50-vuotiaita harvemmin. Verkkokaupoista ostoksia on tehty keskimääräistä enemmän lapsiperheissä ja alueellisesti tarkasteltuna pääkaupunkiseudulla. Viimeisen vuoden aikana verkkokaupasta ostaneista joka kolmas on palauttanut tai vaihtanut tilaamansa tuotteen. Tutkimus selvittää lisäksi muun muassa

– minkä tuoteryhmien tuotteita eniten palautetaan
– kuinka moni on jättänyt tuotteen palauttamatta, vaikka palauttamiselle olisi ollut aihetta
– minkä takia tuotetta ei ole palautettu
– vaikuttaako tuotteiden palauttamisen maksullisuus verkkokaupan valintaan
– kuinka suuri osa suomalaisista ei tiedä lainkaan valtaosaa etämyyntituotteita koskevasta 14 päivän peruuttamisoikeudesta

Tutkimus toteutettiin henkilökohtaisina haastatteluina keväällä 2015 Taloustutkimuksen Omnibus-monitilaajatutkimuksen yhteydessä ja siihen vastasi 1009 iältään 15–79-vuotiasta suomalaista. Kokonaistuloksissa virhemarginaali 95%:n luotettavuustasolla on enimmillään ±3,2 prosenttiyksikköä.

Omnibus on Taloustutkimuksen monitilaajatutkimus, jossa haastatellaan lähes kuukausittain 1000 iältään 15–79-vuotiaista suomalaista henkilökohtaisesti. Omnibusissa otos on laaja ja tavoittaa suomalaiset kattavasti. Henkilökohtaiset haastattelut mahdollistavat aidon vuorovaikutustilanteen, jossa vastaajalle voidaan esimerkiksi näyttää tuotteen kuvia, logoja tai muuta materiaalia tai jopa jättää jokin tuote kokeiltavaksi. Valtakunnallinen otos muodostetaan satunnaisesti ja kiintiöidään edustamaan väestöä. Lisäksi tulokset painotetaan sukupuolen, iän, alueen ja talouden koon mukaan vastaamaan kohderyhmää. Vastaajan taustatiedot selvitetään lomakkeella ja ne sisältyvät tutkimuksen hintaan. Mukaan voi tulla yhdellä tai useammalla omalla kysymyksellä.

Lisätietoja: Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen, puh. 010 758 5264
anne.kosonen@taloustutkimus.fi

35%

suomalaisista on palauttanut verkkokaupasta ostettuja tuotteita