Onnistunut strategia

Onnistunut strategian läpivienti ja ymmärrettävä viestiminen koko organisaatiolle on ylimmän yritysjohdon merkittävimpiä tehtäviä. Taloustutkimus toteutti strategiatyön onnistumista selvittäneen tutkimuksen 1500 työssäkäyvän suomalaisen parissa. 29 % vastaajista ilmoitti, ettei tunne työnantajaorganisaationsa strategiaa. Tällaiset vastaajat olivat muita selvästi useammin tyytymättömiä työnantajaansa ja omaan työhönsä. Vain muutama heistä piti todennäköisenä, että suosittelisi työnantajaansa työpaikkana tuttavalleen. Onko organisaationne käynnistämässä tai toteuttamassa uutta strategiaa? Hyödynnä Taloustutkimuksen osaaminen strategian suunnittelua, läpivientiä ja seurantaa tukevissa tutkimuksissa!

Lisätietoa strategiaan liittyvästä tutkimuksesta saat tutkimuspäällikkö
Paula Lehdolta, puh. 010 758 5275, paula.lehto@taloustutkimus.fi.

 

14%

johtavassa asemassa toimivista ei tunne yrityksensä strategiaa