Kehitysapu

Taloustutkimus teki Ulkoasiainministeriön toimeksiannosta vuosittaisen kehitysyhteistyötä koskevan mielipidetutkimuksen touko-kesäkuussa 2015. Tutkimus toteutettiin henkilökohtaisina käyntihaastatteluina osana Taloustutkimuksen Omnibus-haastattelukierrosta, ja siihen vastasi lähes 1000 manner-Suomen asukasta, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta. Otos edustaa tilastollisesti Suomen aikuisväestöä.

Tutkimuksen päätulokset olivat:
Suomalaiset pitävät kehitysyhteistyötä entistä tärkeämpänä. Myös kehitysyhteistyön tehokkuus ja tuloksellisuus arvioidaan aiempaa paremmaksi.

Toisaalta kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaamista kannattaa yhä useampi (nyt 26 prosenttia – vuotta aiemmin 16 prosenttia); edelleen selvä enemmistö (61 prosenttia) pitäisi määrärahat nykyisellään. 

Kehitysyhteistyöstä tulee suomalaisille mieleen ennen muuta heikompien auttaminen ja kansainvälinen vastuunkanto. Suomalaiset näkevät kehitysyhteistyön varsin perinteisesti, esimerkiksi kaivojen ja vesihuollon rakentamisena. Kehitysmaiden yksityisen sektorin tukeminen ei nouse tärkeysjärjestyksessä yhtä korkealle kuin perinteinen kehitysyhteistyö.

Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen, puh. 010 758 5227, juho.rahkonen@taloustutkimus.fi.

26%

suomalaisista leikkaisi kehitysapua