Uutiskirje 3/2008

Uutiskirje 3/2008

Ratkaisut

Onko mainoksesi katseenvangitsija?

Mitkä kohdat mainoksissa erityisesti kiinnittävät kuluttajien huomion? Mitä mainoksen elementtejä katsotaan pisimpään? Entä mitä kohtia yleisimmin? Vastaukset muun muassa näihin kysymyksiin antaa Taloustutkimuksen Silmänliikekamera-tutkimusmenetelmä. Lue lisää...

Tutkittua tietoa

Työssäkäyvät työnhakijat ovat tyytymättömiä nykyiseen esimieheensä

17 % koko- tai osa-aikatyössä olevista suomalaisista on viime aikoina hakenut työpaikkaa muualta, ja lähes puolet on harkinnut työnhakua. Työnhakijoiden tyytyväisyys nykyiseen työpaikkaan on kautta linjan alhaisempaa kuin muiden työntekijöiden, mutta erityisesti tyytymättömyyttä aiheuttaa esimiestyöskentely. Työnhakijat kokevat muita yleisemmin, että he eivät luota esimieheensä eikä esimiesten koeta osaavan motivoida ja innostaa työntekoon. Lue lisää...

Huuto.net tunnetuin suomalainen verkkobrändi

Taloustutkimuksen Verkkobrändien arvostus Suomessa 2008 -tutkimuksen mukaan Huuto.net on tunnetuin suomalainen verkkobrändi. Verkkobrändien spontaanissa tunnettuudessa kärkeen nousee myös muita ostamiseen ja viihteeseen liittyviä palveluja, kuten Verkkokauppa.com, MTV3.fi, NetAnttila, Suomi24 ja iltapäivälehtien verkkopalvelut. Ovatko sitten tunnetuimmat verkkobrändit myös arvostetuimpia vai nouseeko arvostetuimpien brändien joukkoon myös puhtaita hyötypalveluja? Tämä selviää lokakuussa 2008, kun tutkimuksen arvostusta mittaava vaihe valmistuu. Tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen, jossa mitattiin spontaania tunnettuutta, vastasi 2833 15-79-vuotiasta internetin käyttäjää. Lue lisää...


Rakentaminen Moskovassa ja oblastissa

Moskovassa ja oblastissa rakentamisen ennusteet osoittavat kasvun jatkuvan voimakkaana vielä monta vuotta. Mitkä asiat voivat olla kasvun esteinä? Missä voi kasvun ylikuumentuessa syntyä pullonkauloja? Näitä kysymyksiä selvitetään tekeillä olevassa tutkimuksessa, joka antaa yleiskuvan Moskovan ja erityisesti Moskovan oblastin rakennusmarkkinoista sekä selvittää, mitä markkina-alueen venäläiset ja länsimaiset toimijat kokevat toisaalta uhkatekijöiksi ja toisaalta mahdollisuuksiksi. Lue lisää...

ICT-alan brändien tunnettuus, arvostus ja hankintakiinnostus jälleen selvitetty

Taloustutkimus selvittää vuosittain yli sadan ICT-alan brändin tunnettuuden, arvostuksen sekä hankintakiinnostuksen. Tutkimus on tehty vuodesta 2002 lähtien, ja uusin tutkimus on valmistunut alkusyksystä 2008. Kymmenen tunnetuimman ICT-alan brändin listassa ei ole juurikaan tapahtunut muutoksia aikaisempiin tutkimuskertoihin verrattuna. Brändien arvostus sekä asiakastyytyväisyys ovat sitä vastoin alttiimpia muutoksille, ja tämänkin vuoden asiakastyytyväisyys-rankingin top-10:ssä nähdään uusia tulijoita. Lue lisää...

Ajankohtaista

Bränditutkimus 2008

Taloustutkimuksen ja Markkinointi & Mainonta -lehden kanssa yhteistyössä vuosittain toteutettava Suuri Bränditutkimus 2008 on valmistumassa. Tutkimuksessa on entiseen tapaan selvitetty brändien arvostusta, tunnettuutta, käyttöä ja mainonnan muistamista. Pian taas tiedämme, mitkä ovat maamme arvostetuimmat brändit – ovatko vahvat kotimaiset, pitkän ajan kuluessa suomalaisten mieliin rakennetut brändit säilyttäneet asemansa arvostetuimpina vai löytyykö listalta kenties uusia tulokkaita? Lue lisää...