Uutiskirje 3/2007

Uutiskirje 3/2007

Ratkaisut

2D, muttei kuitenkaan vanhanaikaista

Kaikki tiedämme normaalin viivakoodin, jollainen on lähes jokaisessa kaupan tuotteessa. Jotkin meistä tietävät myös 2D-koodista (myös engl. matrix code), joka on perinteisen viivakoodin kehittyneempi versio. Jokunen meistä tietää senkin, että 2D-koodia pystyy lukemaan esimerkiksi Nokian kamerallisilla älypuhelimilla joko suoraan tai lataamalla puhelimeen netistä ilmaisen lukijasovelluksen. Lue lisää...

Ubiikkia mediakäyttöä

Vuosituhannen vaihteen jälkeen kiihtyneen digitaalisen murroksen myötä kuluttajien mediakäyttäytyminen on muuttunut. Internet on tullut erottamattomaksi osaksi arkea niin työvälineenä, viihdekeskuksena kuin tiedon lähteenäkin. Nopea muutos on herättänyt myös paljon kysymyksiä: Mitkä ovat tämän päivän tärkeimmät mediat? Miten ja missä tilanteessa eri medioita nykypäivänä käytetään, ja millaisia haasteita murros aiheuttaa perinteisille medioille? Millainen rooli uudella medialla on ostopäätöksissä? Lue lisää...

Avaa kohderyhmäsi koodi – kaikki kohderyhmät eivät vietä keljua keskiviikkoa!

Ovatko kohderyhmäsi kuluttajat brändiuskovaisia vai tuotepatriootteja? Vai tavoitteletko kenties autoilun edelläkävijöitä tai eettisiä kuluttajia?
Koodi
on laaja kuluttaja- ja mediakäyttäytymisen tutkimuskokonaisuus, josta selviää kohderyhmäsi koko ja kokoonpano sekä se, millä medialla tai mediamixillä heidät tavoittaa. Joko sinun kohderyhmäsi käyttää uusia kannettavia medialaitteita? Pura Koodista myös kohderyhmäsi tunnekoodi ja selvitä, milloin kohderyhmäsi on vastaanottavaisimmillaan viestillesi. Lue lisää...

Millainen on pietarilainen kuluttaja?

Vienti Venäjälle vetää hyvin, kysyntä Venäjän markkinoilla kasvaa, venäläisen kuluttajan ostovoima lisääntyy. Yhä useampaa suomalaisyritystä kiinnostaa luotettava markkinatutkimustieto Pietarin markkinatilanteesta. Mistä tuote ostetaan, millä perusteella tuote, palvelu tai ostopaikka valitaan? Millaiset kuluttajat valitsevat tuotteesi tai kilpailijan tuotteen? Mikä on tuotteesi kohderyhmä? Miten se tavoitetaan? Millä argumenteilla vetoat tai puhuttelet kohderyhmääsi? Mikä on brändisi tunnettuus ja arvostus? Lue lisää...


Tutkittua tietoa - kuluttajat

Brändien arvostus tutkittiin jo kymmenennen kerran

Taloustutkimus on selvittänyt jälleen yhteistyössä Markkinointi & Mainonta -lehden kanssa, miten suomalaiset arvostavat erilaisia brändejä, tuotemerkkejä ja yrityksiä. Tutkimus toteutettiin tänä vuonna kymmenennen kerran, mikä antaa mahdollisuuden tarkastella brändejä ja niiden arvostuksen kehitystä pidemmällä aikavälillä. Tutkimus tarjoaa brändien markkinointia varten tietoa brändin tunnettuudesta ja arvostuksesta, jota voidaan peilata suhteessa keskeisimpiin kilpailijoihin tai benchmarkattaviin brändeihin. Lue lisää...

Moskovan bränditutkimus on valmistunut

Juuri valmistunut Moskovan bränditutkimus kertoo, miten moskovalaiset kuluttajat arvostavat eri brändejä, tuotemerkkejä ja yrityksiä. Lisäksi tarjolla on tietoa brändien markkinointia varten brändin vahvuudesta, jota voidaan peilata suhteessa keskeisimpiin kilpailijoihin tai benchmarking-mielessä kiinnostaviin brändeihin. Se kertoo myös sen, millainen brändin positio on Moskovassa kilpailijoihin nähden, ja kuinka arvostettu brändi on käyttäjien keskuudessa. Lue lisää...


Tutkittua tietoa - päättäjät

Mainostoimistot 2007 -tutkimus juuri valmistunut!

Mitä mainostoimistoja päättäjät arvostavat? Ovatko edullinen hinta-laatusuhde, luovuus ja tuloksellinen mainonta toisiaan poissulkevia tekijöitä vai voiko mainostoimisto pärjätä hyvin kaikissa näissä tekijöissä? Ovatko samat toimistot aina kärjessä vai voiko jokin uusi toimisto kiilata kärkeen ja pysyä siellä? Entä miten asiakkaiden mielipide poikkeaa suuren yleisön mielipiteestä – parempaan vai huonompaan suuntaan? Mainostoimistot 2007 -tutkimus on juuri valmistunut. Lue lisää...