Uutiskirje 2/2009

Uutiskirje 2/2009

Ratkaisut

Business Telebus – 300 haastattelua viikoittain, vastaajina pk-yritysten päättäjät

Business Telebus on Suomen ainoa pk-yrityksiin kohdistuva jatkuva monitilaajatutkimus, johon jokainen halukas voi lähteä mukaan vaikka vain yhdellä, juuri oman yrityksen toimintaan liittyvällä kysymyksellä. Tutkimus toteutetaan puhelimitse. Business Telebus soveltuu monenlaiseen tiedonkeruuseen ja toimii erinomaisena välineenä seurantatiedon hankinnassa. Lue lisää...

Strategiset markkinatutkimukset Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä: Taloustutkimuksen palveluvalikoima laajenee

Yritykset ja yhteisöt ovat tänä päivänä suurempien haasteiden – mutta myös mahdollisuuksien – edessä kuin pitkiin aikoihin. Taantumassa toimintaympäristö muuttuu nopeasti ja ehkä arvaamattomastikin. Yritysjohdon on suunniteltava toimintaansa pidemmällä tähtäimellä ja tunnusteltava uusia liiketoimintaedellytyksiä. Tähän tarvitaan syvällistä tietoa yrityksen toimintaympäristöstä ja siinä tapahtuvista muutoksista. Lue lisää...

Strategisen johtamisen tutkimuskokonaisuus laatujärjestelmässä

Tiedätkö, miten markkinatutkimusta voi hyödyntää laatujohtamisessa? Miten saat arvokasta tietoa tärkeimmistä sidosryhmistä, kuten asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat ja oma henkilöstö? Markkinatutkimus on vakiintunut tapa kerätä tietoa laatujärjestelmän mittaristossa käytettäväksi. Luotettava ja kokenut ulkopuolinen toteuttaja parantaa tiedon laatua ja hyödynnettävyyttä sekä varmistaa vastaamisen luottamuksellisuuden ja parantaa vastausprosenttia. Lue lisää...

Markkinakartoituksia kaikille toimialoille

Markkinakartoitus on yksi tärkeimmistä kuluttajamarkkinoinnin tutkimustyypeistä ja korvaamaton apu markkinointi- ja liiketoimintastrategiaa tai niihin liittyviä toimenpiteitä suunniteltaessa. Markkinakartoituksissa selvitetään yleensä mm. toimialan yritysten spontaania ja autettua tunnettuutta, tuotteiden ja palveluiden sen hetkistä käyttöä, nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden mielikuvia ko. tuotteista ja palveluista, yritysten markkinointitoimenpiteiden huomaamista ja muistamista sekä tietenkin myös ostokiinnostusta ko. tuotteita ja palveluita kohtaan. Lue lisää...


Tutkittua tietoa

Helsingin Sanomien asiakaspalvelu on valittu parhaimmaksi puhelinpalveluksi

Tuoreimman Puhelinpalvelut-tutkimuksen mukaan vuoden 2009 paras puhelinpalvelu on Helsingin Sanomien asiakaspalvelulla. Suomalaiset kuluttajat valitsivat Helsingin Sanomien asiakaspalvelun parhaaksi yhteensä 85 eri palvelunumeron joukosta. Lue lisää...

eMedia-tutkimus kertoo, miten digitaalinen murros muovaa mediakäyttöä ja markkinointia

Tietämys digitaalisesta murroksesta ei tänä päivänä ole haitaksi yhdellekään yritykselle, oli yrityksen toimiala mikä tahansa. Päinvastoin tieto siitä, mitä medioita kuluttajat käyttävät ja mihin tarkoituksiin, voi olla korvaamaton apu yrityksen markkinoinnin ja liiketoiminnan suunnittelussa. Se mikä tekee mediakäytön ymmärtämisestä haastavaa, on kentän jatkuva muutos. Lue lisää...

Jätevesiasioista vielä paljon tiedotettavaa asukkaille

Haja-asutusalueilla asuvien pientaloasukkaiden tietämys jätevesiasioista on puutteellista ja hajanaista. Tärkeimpänä tietolähteenä toimivat viranomaiset, mutta tietoa ei kuitenkaan osata hakea kohdennetusti oikeista asioista. Myös valmistajien kotisivuja hyödynnetään. Sivuilla esitetyn tiedon oikeellisuus on kuitenkin valmistajan vastuulla. Jätevesikysymyksiin ja tarvittavan tiedon hallintaan vastaa tuore valtakunnallinen Jätevedenkäsittely pienpuhdistamoissa 2009 -tutkimus, joka valmistui huhtikuun lopussa. Lue lisää...

Yritysten työnantajakuva koetuksella nykyisessä taloustilanteessa

Haasteellisina aikoina mielikuvat yrityksistä työnantajina ovat koetuksella. Tosiasia on, että toisten yritysten maine työnantajana kestää vastoinkäymisiä paremmin kuin toisten. Taloustutkimus selvittää vuosittain sekä asiantuntijoiden ja keskijohdon että työntekijöiden mielikuvia yrityksistä työnantajina. Tutkimustuloksista nähdään, että työnantajamielikuvan pitäminen hyvällä tasolla on nyt selvästi vaikeampaa. Lue lisää...

Talouskriisin vaikutus pietarilaiseen kuluttajaan

Venäjän talouskriisi alkoi syyskuussa 2008. Talouden tilanne huononi jyrkästi loka-marraskuussa ja sen jälkeen tilanne suurelta osin tuntuu vakiintuneen. Seurantatutkimuksessamme irtisanottujen määrä ei ole enää kasvanut. Jos tilanne huononisi edelleen, irtisanottujen osuuden kasvu näkyisi tutkimuksessamme. Lue lisää...

Ajankohtaista: uusia blogikirjoituksia

Eurovaalit kuumentavat poliittisen kevään?

Kesäkuun 7. päivänä on suomalaisilla neljännen kerran mahdollisuus äänestää edustajansa Europarlamenttiin. Ehdokasasettelu päättyi vapun alla ja saatiinhan ne listat täyteen. Suomessa näiden vaalien poliittinen painoarvo ei ole ollut kaksinen eikä asiaa ole auttanut sekään, että ehdokaslistoja on täytetty ehdokkailla, joiden ns. kompetenssiportfoliosta ei ole löytynyt ns. substanssiosaamista vaan aivan muita avuja. Lue lisää...

Eikö markkinatutkimus tue T&K-toimintaa?


Kauppalehti hehkutti alkuviikosta, ettei lama ole purrut T&K -toimintaan. Päinvastoin suomalaisyritykset ovat ennätyksellisesti panostamassa tuotekehitykseen ja tutkimukseen. Se on oikea ratkaisu. Kun uusi nousu alkaa - ennemmin tai myöhemmin - on nälkiintyneen kysynnän ruokinnassa laman aikana slimmatuilla organisaatioilla runsaasti haastetta. Nyt jos koskaan on hyvä hetki paneutua tuotekehitykseen. Lue lisää...