Uutiskirje 2/2008

Uutiskirje 2/2008

Ratkaisut

Miten kuluttajat näkevät mainoksesi? Silmänliikekameran avulla lisäymmärrystä

Taloustutkimus on ottanut markkinatutkimuskäyttöön silmänliikekameran (engl. eye-tracker). Silmänliikekamera on varsin hyödyllinen työkalu esimerkiksi mainonnan tutkimuksiin kuten esitesteihin ja pakkaustesteihin. Silmänliikekameran avulla saadaan lisäymmärrystä esimerkiksi siitä, miten kuluttajat huomaavat mainonnan viestin ja toisaalta myös siitä, kiinnittävätkö he huomiota mainostajan kannalta oleellisiin asioihin. Lue lisää...


Tutkittua tietoa

Nuoret näyttävät suomalaisten internetin käytön suunnan – käyttömäärät kasvavat ja sisällöt monipuolistuvat

Suomalainen internetin käyttäjä on aktiivisesti yhteydessä nettiin keskimäärin noin kahdeksan ja puoli tuntia viikossa. Reilu tunti netin käyttöä päivässä ei kenties tämän päivän perspektiivistä kuulosta hirvittävän pitkältä ajalta, etenkin kun huomioidaan netin käyttötarkoitusten jatkuva monipuolistuminen. Netissä hoidetaan edelleen pankkiasioita, luetaan uutisia ja käytetään sähköpostia, mutta yhä useampi netin käyttäjä seuraa myös blogeja, katselee videoleikkeitä ja hakee tietoa ostopäätöstensä tueksi. Lue lisää...

Ajankohtaista

Mobiilitutkimuksen monet mahdollisuudet

Kyselyiden toteuttaminen matkapuhelimen avulla on nopeimmin kehittyvä, mutta vähiten hyödynnetty alue markkinatutkimuksessa. Taloustutkimus pyrkii kaatamaan raja-aitoja mobiilitutkimuksen puolesta, ja esittelee tänäkin vuonna mobiilikyselyiden hyödyntämistä helpottavia uutuuksia. Lue lisää...


Rakentaminen Moskovassa ja oblastissa

Moskovassa ja oblastissa rakentamisen ennusteet osoittavat kasvun jatkuvan voimakkaana vielä monta vuotta. Mitkä asiat voivat olla kasvun esteinä? Missä voi kasvun ylikuumentuessa syntyä pullonkauloja? Näitä kysymyksiä selvitetään tekeillä olevassa tutkimuksessa, joka antaa yleiskuvan Moskovan ja erityisesti Moskovan oblastin rakennusmarkkinoista sekä selvittää mitä markkina-alueen venäläiset ja länsimaiset toimijat kokevat uhkatekijöinä ja mahdollisuuksina. Lue lisää...