Uutiskirje 2/2007

Uutiskirje 2/2007


Ratkaisut


Kuluttajan koodi avataan

Taloustutkimus on tuomassa markkinoille aivan uudenlaisen kohderyhmätyökalun, Koodi-tutkimuskokonaisuuden. Brändien käytön sijaan Koodissa selvitetään kuluttajien motiiveja ja preferenssejä, ja nämä kuluttajien käyttäytymiskoodit avataan helppokäyttöisiksi ja monipuolisiksi kohderyhmiksi. Lue lisää...


Digitaalisen murroksen tietopaketti valmistuu toukokuussa

Uusi medioiden käytön digitaalista murrosta selvittävä tutkimus on valmistumassa toukokuun aikana. Suomessa uraauurtava eMedia 2007 -tutkimus tuo markkinoille uutta tietoa eri medioiden käytöstä ja etenkin digitaalisten medioiden käytön lisääntymisen aiheuttamista muutoksista perinteisessä mediakentässä. Lue lisää...


Bränditutkimus käynnistyy Moskovassa

Taloustutkimus Oy toteuttaa Moskovassa tehtävän laajan kuluttajatutkimuksen yhteydessä bränditutkimuksen, joka selvittää, miten moskovalaiset kuluttajat arvostavat eri brändejä, tuotemerkkejä ja yrityksiä. Tutkimus tarjoaa brändien markkinointia varten tietoa brändin vahvuudesta, jota voidaan peilata suhteessa keskeisimpiin kilpailijoihin tai benchmarking-mielessä kiinnostaviin brändeihin.
Lue lisää...


Valuegraphics-arvotutkimus laajenee

Taloustutkimus on säännöllisesti seurannut suomalaisten kulutuskäyttäytymistä ja arvomaailmaa Valuegraphics APT tutkimuksen avulla jo usean vuoden ajan. Viime vuonna tutkimus toteutettiin Suomen lisäksi myös Pietarissa. Tänä vuonna Taloustutkimus on päättänyt yhteistyökumppaneitten pyynnöstä laajentaa tutkimuksen toteuttamista Moskovan lisäksi myös Viroon ja Ruotsiin. Lue lisää...Tutkittua tietoa - kuluttajat


Helsingin Sanomien asiakaspalvelu on vuoden 2007 puhelinpalvelu

Puhelinpalvelut 2007 -tutkimuksen mukaan vuoden paras puhelinpalvelu on Helsingin Sanomien asiakaspalvelu. Suomalaiset kuluttajat valitsivat Helsingin Sanomien puhelinpalvelun parhaaksi yhteensä 78 palvelunumeron joukosta.
Lue lisää...Tutkittua tietoa - päättäjät


Myönteinen työnantajakuva ja arvojen tasapaino sitouttavat

Kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta tulee kiristymään lähivuosina, kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle ja työikäisen väestön osuus pienenee. Yrityksille tämä tulee merkitsemään kasvavia rekrytointivaikeuksia. Kun ammattitaitoisimmat työntekijät valitsevat minkä työnantajan palvelukseen hakeutuvat, yrityksen työnantajakuva saa entistäkin tärkeämmän roolin. Lue lisää...


Verkkolaskutus kiinnostaa pk-yrityksiä, mutta tietoa puuttuu

Tuoreen pk-yrityspäättäjien keskuudessa tehdyn selvityksen mukaan joka viides pk-yritys käyttää tällä hetkellä verkkolaskutusta. Niistäkin yrityspäättäjistä, joiden yrityksessä verkkolaskutusta ei vielä ole käytössä, suurin osa on päättänyt ottaa sen käyttöön lähitulevaisuudessa. Samalla kuitenkin peräti 60 % heistä kertoi, ettei juuri tunne verkkolaskutuksen käyttöönottoon liittyviä periaatteita. Lue lisää...