Uutiskirje 1/2009

Uutiskirje 1/2009

Ratkaisut

Miten kuluttajat näkevät mainoksesi? Ratkaisuna Summus

Nykyisessä taloustilanteessa yritykset etsivät yhä intensiivisemmin säästökohteita, ja markkinointi-investointeja tulee helposti leikattua. Taantuman aikana kilpailu kuitenkin kiristyy entisestään ja kulutustottumukset voivat myös muuttua. Summus on kustannustehokas ja joustava mainonnan tutkimusratkaisu, kun haluat todentaa markkinointitoimenpiteittesi vaikutuksen. Onpa mainontasi sitten painettua tai sähköistä, Summus on suunniteltu sen tutkimiseen! Lue lisää...

CATI OMNIBUS Pietarissa ja Moskovassa

Tarvitsetko markkinatutkimustietoa Pietarista tai Moskovasta? CATI OMNIBUS -tutkimus tekee Pietarin tai Moskovan kuluttajia koskevan markkinatutkimuksen toteuttamisen helpoksi, nopeaksi ja edulliseksi. Lue lisää...

Consumer workshop - kuuntele kuluttajaasi

Consumer workshop on uusi kvalitatiivisen kuluttajatutkimuksen työkalu, joka perustuu tutkittavien oman aktiivisuuden ja luovuuden motivointiin asiakkaan agendan palveluksessa. Consumer workshop on moderaattorin vetämä kuluttajafoorumi, jossa eri alojen toimijat voivat saada palautetta esim. uutuustuotteistaan tai mainonnastaan inspiroivassa ja ideoivassa hengessä. Consumer workshop tuottaa sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tietoa päätöksenteon tueksi. Lue lisää...

Ovelta ovelle –haastattelujen kysyntä kasvoi selvästi vuonna 2008

Taloustutkimuksen Omnibus-tutkimus on kuukausittain toteutettava väestö-/kuluttajatutkimus, johon mikä tahansa yritys tai yhteisö voi liittää mukaan omia kysymyksiään aiheesta kuin aiheesta, ja jossa haastatellaan kasvokkain 1000 suomalaista valtakunnallisella otoksella. Omnibusilla meni hyvin päättyneenä vuotena: sen myynti kasvoi peräti 17 % verrattuna vuoteen 2007. Lue lisää...

Miten nettisivujanne käytetään?

Ja kuinka monta käyttäjää niillä on? Entä miten paljon sivuilla vietetään aikaa? Miten nettisivuillanne liikutaan? Vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin tarjoaa Taloustutkimuksen laadukas Web Traffic Monitor www-kävijämäärämittauspalvelu. Lue lisää...

Erotu massasta – hyödynnä lehtesi lukijoiden mielipiteet

Asiakas-, ammatti- ja järjestölehti on tärkeä tiedotuskanava ja markkinointiväline sidosryhmille ja siksi sen sisältöä on kehitettävä entistä toimivammaksi. Lisäksi lehden on oltava lukijalle hyödyllinen. Hyvä ja toimiva lehti vahvistaa asiakasuskollisuutta, vahvistaa ammatti-identiteettiä, tukee markkinointiviestintää, terävöittää imagoa ja brandia sekä toimii suorana vuorovaikutuskanavana kohderyhmään. Lue lisää...

Tutkittua tietoa

Suomalaiset vahvimmillaan sähköisten hyötypalvelujen tarjonnassa

Suomalaiset internetin käyttäjät arvostavat verkossa etenkin arkea helpottavia hyötypalveluja, kun vertaillaan suomenkielisiä verkkopalveluja. Tämä selviää Taloustutkimuksen toteuttamasta Verkkobrändien arvostus Suomessa -tutkimuksesta, joka toteutettiin jälleen syksyllä 2008. Lue lisää...

Mediakäytön myytit auki

Digitaalinen murros on kiistämätön tosiasia, mutta miten sen vaikutukset konkreettisesti näkyvät kuluttajien mediakäyttäytymisessä? Mitkä ovat tämän hetken tärkeimmät mediat eri kohderyhmissä? Miten internetmarkkinointiin suhtaudutaan? Entä mitä verkkopalveluiden videomateriaalilta toivotaan ja katsotaanko tv-mainoksia oikeasti entistä vähemmän? Lue lisää...

Liikkuva kuva ja yhteisöllisyys netin käytön kasvavia trendejä

Vuosi 2008 merkitsi suomalaisten internetin käytölle ennen kaikkea arkipäiväistymistä ja käyttötapojen monipuolistumista. Facebookista ja YouTubesta tuli arkisia keskusteluaiheita. Mediassa huomiota kiinnitettiin erityisesti nuorten netin käyttöön, kun esiin nousivat nuorten suosimien palveluiden, kuten IRC-Gallerian, mahdolliset uhkakuvat. Samalla monen suomalaisen käsitys netistä laajentui: kun nuoret ovat netissä, he eivät vietä aikaa tietokoneen kanssa, vaan viestivät toistensa kesken. Lue lisää...

Joka toinen suorittavan portaan työntekijä on harkinnut ammatinvaihtoa

Puolet työntekijöistä ja lähes puolet alemmista toimihenkilöistä on harkinnut ammatinvaihtoa parin viime vuoden aikana. Työtehtävittäin etenkin ravintola- tai suurtaloustehtävissä työskentelevillä on ollut ammatinvaihto mielessä. Ammatinvaihtoa ovat harkinneet yhtä yleisesti niin miehet kuin naisetkin. Lue lisää...

Ajankohtaista

Taloustutkimuksen toimitusjohtajasta ESOMARin kansallinen edustaja

ESOMARin valintakomitea on nimittänyt Taloustutkimuksen toimitusjohtaja Juha Aallon ESOMARin kansalliseksi edustajaksi vuosille 2009–2010. ESOMAR on kansainvälinen markkina- ja mielipidetutkijoiden yhdistys, jonka tehtävänä on edistää markkinatutkimusta ja tutkimustoimialaa. Vuonna 1948 perustettu järjestö on edustettuna yli 100 maassa ja siihen kuuluu yli 5000 jäsentä. Lue lisää...