Työssä innostumisen mittaaminen

Modernit ja ketterät organisaatiot ovat yhä kiinnostuneempia henkilöstönsä työssä innostumisesta ja sen vahvistamisen mahdollisuuksista, toteaa Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen. Taloustutkimuksen ja Kuntoutussäätiön yhdessä kehittämän työssä innostumisen mittariston avulla voidaan saada tilannekuvaa, johon on helppoa reagoida. Työssä innostumista mitattaessa huomio kiinnittyy niihin asioihin, joissa työntekijöiden sitoutuminen organisaatioon, tehtäviinsä ja niiden toteuttamiseen on suurta.

Käyttäytymistieteelliset ja aivotutkimukset osoittavat, että kun ihmiset fokusoituvat pelkkiin ongelmiin, syntyy helposti toivottomuuden tunnetta ja negatiivisuuden kierrettä. Keskittymällä siihen, mikä on hyvää ja miten tätä hyvää voidaan vahvistaa, saadaan aikaan myönteistä uudistumisen ja parantamisen kierrettä sekä voimaantumisen tunteita.

Tässä konseptissa työssä innostumista mitataan viidentoista kysymyksen avulla, joten vastaaminen on helppoa ja nopeaa, samoin kuin seurantatutkimuksen toteuttaminen. Osa väittämistä mittaa tekijöitä, joihin voidaan itse vaikuttaa, osa tekijöistä on johtamiseen liittyviä. Raportti kertoo konkreettisesti, mihin asioihin pitää ensisijaisesti panostaa, jotta työssä innostumista saadaan yrityksissä ja organisaatioissa lisättyä, kertoo tutkimuspäällikkö Paula Lehto.

Työssä innostumisen mittaamisen tueksi on Taloustutkimuksella kerätty toukokuussa 2016 tietopankki, jossa on 1074 vastaajaa. Vastaajat ovat ympäri Suomea ja edustavat erikokoisia yrityksiä eri toimialoilta. Mukana on niin työntekijöitä kuin johtavassa asemassa olevia. Tietopankin avulla saadaan suhteutettua oman yrityksen työssä innostuminen muihin samankaltaisiin yrityksiin.

Tietopankin mukaan tärkeimmäksi työssä innostumista mittaavaksi väittämäksi nousee ”aamuisin minusta tuntuu hyvältä lähteä töihin”. Tämä on arkitodellisuutta vähintään muutaman kerran viikossa lähes kahdelle kolmesta (60 %) vastaajasta, kun taas runsas kymmenesosa kokee vastaavanlaisesti vain muutaman kerran vuodessa tai ei lainkaan. Eniten näin koetaan alle 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä, joissa kaksi kolmannesta (66 %), ja yrittäjien keskuudessa, joissa yli kolme neljästä (78 %) kokee, että heistä tuntuu aamuisin hyvältä lähteä töihin. Työntekijöistä 6 % vastaa, että ei ole koskaan kokenut, että aamuisin tuntuisi hyvältä lähteä töihin, toimihenkilöistä/asiantuntijoista 4 %, johtavassa asemassa olevista 1 % ja yrittäjistä ei yksikään. Tällä tekijällä näyttää myös olevan erittäin suuri merkitys siihen, kuinka tyytyväisiä ollaan ylipäätään nykyiseen omaan työhön.

Kuntoutussäätiön työssä innostumisen mittaus jatkuvan parantamisen tukena

Kuntoutussäätiössä työssä innostumisen mittaus tehtiin keväällä 2016 ensimmäisen kerran. Seuraava mittaus tehdään tammikuussa 2017. Toisen mittauksen jälkeen arvioidaan mittaussykliä, haetaan kokemukset tulosten käsittelystä yhdessä henkilöstön kanssa sekä ryhdytään vertaamaan tuloksia sairauspoissaoloihin ja säätiön toiminnan tuloksiin. Työssä innostumisen mittaustulokset liittyvät myös Kuntoutussäätiössä käynnistettyihin kokeiluihin, kuten ajasta ja paikasta riippumattomaan työhön. Asiantuntijayhteisössä työssä innostuminen on välttämätön. Ilman innostusta ja intohimoa on vaikeaa synnyttää tuloksia, joilla Kuntoutussäätiö voi toteuttaa arvokasta perustehtäväänsä, kuntoutuksen suunnannäyttämistä.