Pr-barometrilla kerättiin 4 805 € hyväntekeväisyyteen

Ugandassa on tällä hetkellä noin 800 000 pakolaista. Suomen Pakolaisapu on toiminut siellä vuodesta 1997.
Kuva: Suomen Pakolaisapu

Taloustutkimuksen viime vuoden PR Barometer® -kyselyyn osallistuneet toimittajat saivat mahdollisuuden lahjoittaa vastaajapalkkionsa hyväntekeväisyyteen. Kohteeksi valittiin Suomen Pakolaisapu. Heidän kehityshankkeensa keskittyvät pakolaisten auttamiseen panostamalla erityisesti koulutukseen.

─ Vastaajilta saatu positiivinen palaute vahvistaa käsitystämme siitä, että valitsimme hyvän kohteen. Pakolaistilanteen ja koulutuksen tukeminen koetaan selvästi tärkeäksi, kertoo tutkimuksen toteuttaja Essi Hyyppä.

Varoja kertyi yhteensä 4 805 euroa. Tällä summalla olemme mukana tarjoamassa muun muassa lukutaidon oppikirjoja pakolaisille, opettajien palkkaamista lukutaitoryhmille ja yrittäjäkoulutusta. Lahjoitettava summa on ohjattu kohteeseen.

Kiitokset osallistumisesta ja lahjoituksesta!

Aalundin PR Barometer® on viestinnän kyselytutkimus, joka mittaa toimittajien näkemyksiä organisaatioiden ja yritysten mediasuhteiden hoitamisesta sekä yleisestä mediaprofiilista. Tutkimuksessa haastatellaan valtakunnallisissa, alueellisissa ja paikallisissa medioissa työskenteleviä toimittajia. Lisätietoa täältä>>