Kaarina on kunnista ylivoimainen ykkönen

Kuntien imago 2016 -tutkimus

Kuntien yritysten toimitusjohtajilta ja talousjohtajilta kysyttiin Kuntien imago -tutkimuksessa yleisarvosanaa kunnista, joissa heillä on toimintaa. Parhaimman yleisarvosanan saa Kaarina jo viidettä vuotta peräkkäin. Kaarinaa ollaan myös valmiita suosittelemaan toiselle yritykselle toimipaikaksi. Kaarinalla ovat myös imagotekijät kunnossa. Kun tarkastellaan kaikkia yhtätoista kysyttyä imagotekijää yhdessä, Kaarina sijoittuu toiselle sijalle Seinäjoen noustessa ykköseksi.

”Yritysilmapiiri on erinomainen ja Kaarinassa yrityksiin suhtaudutaan pääsääntöisesti positiivisesti”, kommentoi eräs tutkimukseen vastannut johtaja.

Parhaimmat yleisarvosanat saaneet kunnat:
1. Kaarina
2. Vaasa
3. Joensuu
3. Oulu
5. Rauma

Kuntien imago -tutkimuksessa on mukana Suomen 36 suurinta kaupunkia ja kuntaa. Tutkimus koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäisessä kysytään kunnan omilta toimitusjohtajilta ja talousjohtajilta kokemukseen perustuvaa tietoa kunnan asioista. Toisessa osiossa vastaajat voivat itse valita kunnat, joita arvioivat mielikuvien perusteella. 

Mielikuviin perustuvat tulokset poikkeavat osin kokemukseen perustuvista tuloksista. Mielikuviin perustuvissa tuloksissa yleisarvosanalla mitattuna ykkösenä on Joensuu Kaarinan jäädessä sijalle 6. Kaarina pitää kuitenkin ykkössijansa suositteluindeksissä, imagotekijöissä Seinäjoki nousee ensimmäiseksi.

Parhaimmat yleisarvosanat saaneet kunnat mielikuvaan perustuen:
1. Joensuu
2. Tampere
3. Rauma
4. Seinäjoki
5. Jyväskylä

Lisätietoja:
markkinatutkija Hanna-Leena Heinosaari, puh. 010 758 5403, hanna-leena.heinosaari@taloustutkimus.fi

Taustatietoja tutkimuksesta>>

Kuntien imago on vuosittain toistettava tutkimus, jossa selvitetään toimitus- ja talousjohtajien näkemyksiä Suomen suurimmista kaupungeista ja kunnista. Tiedonkeruu on tehty puhelininformoituna Internet-kyselynä loka-marraskuussa 2016. Tutkimukseen vastasi 1 536 henkilöä.