Ilmiöiden ja asenteiden tutkimista läpi vuosikymmenten

 

Taloustutkimus on toteuttanut kuluttajatutkimuksia eri aiheista ja ilmiöistä vuosikymmeniä. Meillä on useiden vuosien aikana suomalaisten keskuudessa kerättyä dataa, esimerkiksi ydinvoiman kannatuksesta tai suhtautumisesta Natoon. Vuosikymmenten aikana toteutettujen tutkimusten tuloksia tarkasteltaessa näkyy yhteyskunnassa, suomalaisten elämäntavoissa, ajatusmaailmassa ja asenteissa tapahtuneita muutoksia.

Taloustutkimus toteutti viime vuoden lopussa Ylen toimeksiannosta kyselyn eutanasian kannattamisesta. Kysely toteutettiin Taloustutkimuksen Telebus-tutkimuksen yhteydessä. Vuoden 2016 lopussa julkaistun kyselyn tulosten perusteella eutanasian sallisi suurin osa suomalaisista. Vastaajista (1009 henkilöä) 74 % vastasi kyllä, kun heiltä kysyttiin, hyväksyvätkö he eutanasian eli ihmisen oikeuden saada kuolinapua. Kriittisesti asiaan suhtautuvia oli 14 % ja heitä, jotka eivät osaa sanoa kantaansa, 13 % vastaajista.

Asenteet eutanasiaa kohtaan ovat muuttuneet sallivammiksi vuosikymmenessä. Vastaavaa asiaa kysyttiin suomalaisilta Taloustutkimuksessa myös vuonna 2004 ja silloin kannattajia oli 65 % kyselyyn vastanneista (1003 vastaajaa). Kriittisesti asiaan suhtautui tuolloin 25 % tutkimukseen vastanneista ja heitä, jotka eivät osanneet ilmaista kantaansa, oli 10 %.

-------------------------------------

Muutosten tutkimisen mahdollistavat säännöllisesti toteutettavat Omnibus-tutkimukset

Omnibus-tutkimuksia – Telebus ja Omnibus – toteutetaan myös vuonna 2017 viikoittain ja kuukausittain.

Omnibus sopii erittäin hyvin esimerkiksi kulutuskäyttäytymisen tutkimiseen, tunnettuus- ja bränditutkimuksiin, mainostesteihin sekä ajankohtaisten yhteiskunnallisten asioiden ja ilmiöiden tutkimiseen. Mukaan voi tulla vaikka vain yhdelläkin kysymyksellä, ja tutkimuksen hintaan sisältyy aina vastaajien demografiset taustatiedot.

Omnibus-tutkimukset sopivat kaikille yrityksille, yhteisöille tai muille organisaatioille, jotka ovat kiinnostuneita väestöä edustavasta, laadukkaasta kuluttajatiedosta. Omnibus-tutkimuksissa tehdään kerralla 500–1000 haastattelua. Vastaajaryhmää voi myös rajata taustatietojen perusteella, esimerkiksi kattamaan vain naiset tai alle 35-vuotiaat. Haastattelut tehdään tutkimustarpeesta riippuen joko puhelimitse tai kasvokkain – tämän aidompaan vuorovaikutustilanteeseen ei millään muulla tiedonkeruumenetelmällä pääse.

Omnibus-tutkimusten suuri etu edustavuuden lisäksi on hinta. Omnibus-tutkimukset ovat monitilaajatutkimuksia, eli yhdelle haastattelukierrokselle osallistuu monta asiakasta. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimuksen kiinteät kustannukset jakaantuvat monen tilaajan kesken. Näin ollen on mahdollista saada itselle räätälöity, väestöä edustava markkinatutkimus todella edullisesti: edullisimmillaan koko väestöä edustavan tutkimuksen voi tilata 500 eurolla (+alv 24 %).

Lisätietoja tutkimusmahdollisuuksista:

Anne Kosonen
p. 010 758 5264
anne.kosonen@taloustutkimus.fi