Uutiskirje tammikuu 2017

 

Suomalaiset ovat EU-kriittisimpiä kansoja
Jos nyt järjestettäisiin kansanäänestys Euroopan unionin jäsenenä pysymisestä, 40 prosenttia suomalaisista ottaisi hatkat unionista. Luku on Euroopan korkeimpia, kertoo tuore WIN/Gallup Internationalin End of the Year -tutkimus. WIN/Gallup on maailman johtava mielipidetutkimusyritysten järjestö, ja sen tekemään tutkimukseen vastasi yli 66 000 ihmistä 66 maassa. Suomen osuuden toteutti Taloustutkimus. Lue lisää>>

Ilmiöiden ja asenteiden tutkimista läpi vuosikymmenten
Taloustutkimus on toteuttanut kuluttajatutkimuksia eri aiheista ja ilmiöistä vuosikymmeniä. Meillä on useiden vuosien aikana suomalaisten keskuudessa kerättyä dataa, esimerkiksi ydinvoiman kannatuksesta tai suhtautumisesta Natoon. Vuosikymmenten aikana toteutettujen tutkimusten tuloksia tarkasteltaessa näkyy yhteyskunnassa, suomalaisten elämäntavoissa, ajatusmaailmassa ja asenteissa tapahtuneita muutoksia. Lue lisää>>

Kuntien imago 2016 -tutkimus: Kaarina on kunnista ylivoimainen ykkönen
Kuntien yritysten toimitusjohtajilta ja talousjohtajilta kysyttiin Kuntien imago -tutkimuksessa yleisarvosanaa kunnista, joissa heillä on toimintaa. Parhaimman yleisarvosanan saa Kaarina jo viidettä vuotta peräkkäin. Kaarinaa ollaan myös valmiita suosittelemaan toiselle yritykselle toimipaikaksi. Kaarinalla ovat myös imagotekijät kunnossa. Kun tarkastellaan kaikkia yhtätoista kysyttyä imagotekijää yhdessä, Kaarina sijoittuu toiselle sijalle Seinäjoen noustessa ykköseksi. Lue lisää>>

PR-barometrilla kerättiin 4 805 € hyväntekeväisyyteen
Taloustutkimuksen viime vuoden PR Barometer® -kyselyyn osallistuneet toimittajat saivat mahdollisuuden lahjoittaa vastaajapalkkionsa hyväntekeväisyyteen. Kohteeksi valittiin Suomen Pakolaisapu. Heidän kehityshankkeensa keskittyvät pakolaisten auttamiseen panostamalla erityisesti koulutukseen. Lue lisää>>

Alkoholilain uudistus vähentää IV-oluiden matkustajatuontia
Alkoholilain uudistus vaikuttaa kulutukseen kolmella tavalla: 1) päivittäistavarakaupassa myytävien alkoholijuomien korkein sallittu alkoholipitoisuus nousee nykyisestä 4,6 prosentista 5,5 prosenttiin, 2) valmistustaparajoitteesta luovutaan, eli myös alkoholia sisältävien juomasekoitusten myynti päivittäistavarakaupassa sallitaan ja 3) IV-oluiden, siidereiden (4,7–5, 5 %) ja lonkeroiden (4,7–5,5 %) hinnat laskevat noin 40 prosenttia. Lue lisää>>

Työssä innostumisen mittaaminen
Modernit ja ketterät organisaatiot ovat yhä kiinnostuneempia henkilöstönsä työssä innostumisesta ja sen vahvistamisen mahdollisuuksista, toteaa Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen. Taloustutkimuksen ja Kuntoutussäätiön yhdessä kehittämän työssä innostumisen mittariston avulla voidaan saada tilannekuvaa, johon on helppoa reagoida. Työssä innostumista mitattaessa huomio kiinnittyy niihin asioihin, joissa työntekijöiden sitoutuminen organisaatioon, tehtäviinsä ja niiden toteuttamiseen on suurta. Lue lisää>>