Kuinka hyvin matkanjärjestäjiä tunnetaan?

 

Taloustutkimus tekee säännöllisesti eri toimialojen yritysten tunnettuusmittauksia. Viikolla 8 selvitettiin matkanjärjestäjien tunnettuutta. Tutkimuksessa selvitettiin alan yritysten spontaani tunnettuus (top-of-mind erikseen) ja autettu tunnettuus.

Suomalaiset tuntevat hyvin matkoja järjestäviä yrityksiä. Valtaosa 15–79-vuotiaista osaa mainita ainakin jonkin matkoja järjestävän yrityksen spontaanisti. Tutkimustuloksista selviää, että yritysten tunnettuuksissa on kuitenkin suuria eroja eri taustaryhmien välillä. Osa yrityksistä tunnistetaan vasta luetellusta listasta. Vasta autetusti, lueteltuna tunnistettujen yritysten todennäköisyys tulla valituksi ei ole ihan yhtä hyvä kuin yritysten, jotka ovat tulleet mieleen jo heti spontaanisti.

Yrityksen hyvä tunnettuus helpottaa uusasiakashankintaa ja parantaa todennäköisyyttä tulla asiakkaan harkintalistalta valituksi. Jatkuva tunnettuuden seuranta on erittäin tärkeää tehtyjen toimenpiteiden arvioimiseksi. Tutkimustulosten avulla on myös helpompi asettaa tavoitteita tulevaisuuden toimenpiteille.

Matkanjärjestäjien koko toimialan tunnettuustutkimuksen tulokset ovat nyt hankittavissa. Lisäksi on mahdollista selvittää tiettyyn yritykseen liittyviä keskusteluja sosiaalisessa mediassa ja tilata myös some-analyysi esimerkiksi viimeisen puolen vuoden aikana käydyistä keskusteluista. Some-raportista selviää mm. missä some-kanavissa yrityksestä on keskusteltu, minkä verran ja mistä teemoista on keskusteltu.

Tunnettuustutkimus on toteutettu puhelinhaastatteluina viikolla 8 osana viikottaista Telebus-tiedonkeruuta. Kohderyhmänä olivat 15–79-vuotiaat suomalaiset väestöä edustavasti. Kysymykset esitettiin 502 vastaajalle. Tutkimustulokset on painotettu vastaamaan kohderyhmää iän, sukupuolen, asuinpaikan ja talouden koon mukaan.

Some-analyysin toteuttavat Taloustutkimuksen tutkijat Taloustutkimuksen yhteistyökumppanin ohjelmistolla.

Lisätietoja:

Anne Kosonen
p. 010 758 5264
anne.kosonen@taloustutkimus.fi