Uutiskirje joulukuu 2016

 

Tunteilla brändin ytimeen
Millaisia tunteita brändinne herättää? Miten hyvin brändinne herättämät tunteet ovat linjassa brändistrategianne kanssa?

Tunnereaktioiden mittaaminen antaa syvemmän ja monipuolisemman näkemyksen kuluttajien suhtautumisesta brändiin ja tuotteeseen kuin pelkän mieltymyksen kysyminen. Pelkkä tuotteesta pitämisen mittaaminen ei ennusta riittävästi tuotteiden menestystä markkinoilla, koska suurin osa uusista tuotteista poistuu markkinoilta vuoden kuluessa. Tutkimalla uuden tuotteen herättämiä tunteita tähänkin asiaan voidaan saada lisävalaistusta, sillä tunteet voivat selittää myös brändiuskollisuutta. Lue lisää>>

”Käyvvään ensin lenkillä ja katellaan sitte telekkarista Saaraa!”
Myös kokkailu, lehtien lukeminen ja somettaminen suosittua Oulussa
Taloustutkimus Oulusta on jo 10 vuoden ajan kysellyt oululaisilta, mitä he oikein puuhailevat ja aina tulos on ollut se, että ulkona liikkuu ja televisiota katselee runsaasti noin 70 % oululaisista. Televisiota on siis katseltu runsaasti jo silloin, kun Saara kävi vasta lukiota Oulussa. Loka-marraskuussa oululaisilta kysyttiin jälleen noin 30:stä, vuosittain hieman vaihtuvasta asiasta, mitä niistä he harrastavat säännöllisesti tai runsaasti. TOP 5 ”harrastuksiin” ulkoliikunnan ja television katselun lisäksi kuuluvat ruuanlaitto, lehtien lukeminen ja somettaminen. Lue lisää>>

Antavatko esimiehenne alaisilleen kiitosta?
Esimiehen antama kiitos hyvin suoritetusta työstä on tärkeä tekijä työntekijän sitouttamisessa. Kiittäminen ja positiivisen palautteen antaminen ovat erinomaisia keinoja ylläpitää työntekijöiden sisäistä motivaatiota. Lue lisää>>

Markkinoinnin kulmakivi – tunnettuuden tracking-tutkimus
Markkinoinnin suurimpia haasteita on tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi. Kassakoneen kilkatus on aukoton mittari, mutta monien markkinoinnin toimien vaikutusta ei voi suoraan kytkeä tiettyyn myyntieuroon. Markkinatutkimuksen perusmittari on niin sanottu tracking-tutkimus, joka antaa pohjatiedon jatkotoimenpiteille. Klikkauksien ja tykkäyksien määrät kertovat kyllä osan totuudesta, mutta ne eivät kerro sitä, mikä esimerkiksi tunnettuus on koko kohderyhmässä. Lue lisää>>