PR-barometri ja mediayhteistyö

Taloustutkimuksen toteuttamassa Aalundin PR-barometrissä (PR Barometer®, public 2016) selvitettiin toimittajien tyytyväisyyttä järjestöjen ja julkishallinnon organisaatioiden mediayhteistyöhön.

Mediayhteistyön tyytyväisyystekijöissä kysyttiin yleistä tyytyväisyyttä organisaatioon ja sen viestintäosastoon. Itse organisaatiota koskevat tekijät olivat tyytyväisyys tiedon saatavuuteen, avoimuuteen toimittajia kohtaan ja asiantuntijoiden kyky selkeään ilmaisuun. Viestintäosastosta selvitettiin nopeutta vastata kyselyihin, median päivittäisen rytmin ymmärtämistä, avun saatavuutta oikeiden henkilöiden tavoittamiseksi ja kykyä tarjota syvempää ymmärrystä organisaatiosta.

Alla olevassa kuvassa selviää mediayhteistyön tyytyväisyystekijät ja niissä parhaiten menestyneet organisaatiot:

 

PR Barometer®, public -tutkimukseen haastateltiin puhelimitse 155 toimittajaa ja arvioitiin yhteensä 34 eri organisaatiota. Tiedonkeruu toteutettiin marras-joulukuussa 2016.

Arvioitavana olleet organisaatiot:
Aalto-yliopisto, Akava, Ammattiliitto PRO, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Haaga-Helia AMK, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Helsingin yliopisto, Hyvinkään kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki, Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV, Lahden kaupunki, Laurea-AMK, Luonnonvarakeskus Luke, Metropolia AMK, Metsähallitus, Palta, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Rakennusliitto, Rakennusteollisuus RT, Riihimäen kaupunki, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Senaatti-kiinteistöt, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Suomen Latu, Suomen ympäristökeskus SYKE, Säteilyturvakeskus STUK, Tampereen kaupunki, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Lisätietoa tutkimuksesta täältä

Tulokset raportoidaan portaalissa ja ne ovat käytössänne viikon kuluessa tilauksesta.

Kysy lisää, soita tai lähetä sähköpostia.
Digiasiantuntija Essi Hyyppä, puh. 050 463 8941, essi.hyyppa@taloustutkimus.fi
Tutkimuspäällikkö Kari-Pekka Töyrylä, puh. 040 551 9223, kari-pekka.toyryla@taloustutkimus.fi

PS. PR Barometer®, business 2017 käynnistyy huhtikuun lopulla. Ilmoittaudu mukaan!