Kuka tunnistaa matkapuhelinoperaattorin?


Yrityksen hyvä tunnettuus on arvokas kilpailuetu markkinoilla. Tunnettuuden mittaamista ja seurantaa on tärkeää tehdä tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Menestyvät yritykset pyrkivät asiakkaan harkintalistalle ja ovat heti ensimmäisten vaihtoehtojen joukossa, kun ostopäätöstä mietitään. Todennäköisimmin harkintakohteena on yritys, joka muistuu mieleen spontaanisti heti ensimmäisenä kuin yritys, joka tunnistetaan vasta annetuista vaihtoehdoista. Yritys, jota ei tunnisteta edes annetuista vaihtoehdoista, on harvemmin harkittavien vaihtoehtojen joukossa.

Taloustutkimus tekee eri toimialojen yritysten tunnettuusmittauksia. Viikolla 4 selvitettiin matkapuhelinoperaattoreiden tunnettuutta. Tutkimuksessa selvitettiin alan yritysten spontaani tunnettuus (top-of-mind erikseen) sekä autettu tunnettuus.

Valtaosa suomalaisista tuntee matkapuhelinoperaattoreita melko hyvin ja osaa mainita useitakin vaihtoehtoja. Vain muutama prosentti suomalaisista ei tunnista mitään matkapuhelinoperaattoria nimeltä edes autetusti. Valtakunnalliset tutkimukset mahdollistavat kilpailijaseurannan ja tuovat esille myös alalle tulleita uusia toimijoita. Esimerkiksi matkapuhelinoperaattori Moi Mobiilin osaa spontaanisti mainita jo osa suomalaisista, kun heiltä kysytään, mitä matkapuhelinoperaattoreita he tietävät.

Matkapuhelinoperaattoreiden koko toimialan tunnettuustutkimuksen tulokset ovat nyt hankittavissa. Lisäksi on mahdollista selvittää tiettyyn yritykseen liittyviä keskusteluja sosiaalisessa mediassa ja tilata myös some-analyysi esimerkiksi viimeisen puolen vuoden aikana käydyistä keskusteluista. Some-raportista selviää mm. missä some-kanavissa yrityksestä on keskusteltu, minkä verran ja mistä teemoista on keskusteltu.

Tunnettuustutkimus on toteutettu puhelinhaastatteluina viikolla 4 osana viikottaista Telebus-tiedonkeruuta. Kohderyhmänä olivat 15–79-vuotiaat suomalaiset väestöä edustavasti. Kysymykset esitettiin 503 vastaajalle. Tutkimustulokset on painotettu vastaamaan kohderyhmää iän, sukupuolen, asuinpaikan ja talouden koon mukaan.

Some-analyysin toteuttavat Taloustutkimuksen tutkijat Taloustutkimuksen yhteistyökumppanin ohjelmistolla.

Taloustutkimuksen säännöllisesti toteutettavan Telebus-tiedonkeruun yhteydessä kerätään dataa yrityksille, yhteisöille tai muille organisaatioille sekä julkiselle sektorille. Tietoa kerätään esimerkiksi kulutuskäyttäytymisen tutkimiseksi, tunnettuus- ja bränditutkimuksiin, mainostesteihin sekä ajankohtaisten yhteiskunnallisten asioiden ja ilmiöiden tutkimiseen. Mukaan voi tulla vaikka vain yhdelläkin kysymyksellä, ja tutkimuksen hintaan sisältyy silti aina myös vastaajien demografiset taustatiedot.

Telebus mahdollistaa laadukkaan ja luotettavan väestöä edustavan kuluttajatiedon hyödyntämisen. Telebus-haastatteluja tehdään puhelimitse viikottain 500–1000. Kohderyhmää voi myös rajata taustatietojen perusteella, esimerkiksi kattamaan vain alle 35-vuotiaat. Vastaajamäärää voidaan kasvattaa kysymällä kysymykset useammalla Telebus-kierroksella.

Lisätietoja: Anne Kosonen, p. 010 758 5264, anne.kosonen@taloustutkimus.fi