Globaalia tietoa työntekijöiden tyytyväisyydestä työnantajaan

Kansainvälistä aineistoa tarkasteltaessa käy ilmi, että kaksi kolmesta työntekijästä on tyytyväisiä nykyiseen työnantajaansa kokonaistyytyväisyyttä kysyttäessä (erittäin tyytyväisten osuus 25 %, melko tyytyväisten 41 %). Runsas kymmenesosa (12 %) on tyytymättömiä työnantajaansa, heistä melko tyytymättömien osuus on 8 % ja erittäin tyytymättömien osuus 4 %. Nettotyytyväisyys (tyytyväisten osuus miinus tyytymättömien osuus) kansainvälisessä aineistossa on 54 %. Nettotyytyväisyydellä mitattuna tyytyväisimmät työntekijät ovat Ecuadorissa, Saudi Arabiassa ja Vietnamissa, tyytymättömimmät taas Japanissa, Georgiassa ja Etiopiassa. Suomalaisten työtyytyväisyys on parempaa keskitasoa: Suomen sijoitus on 21. – samalla tasolla muun muassa tanskalaisten kanssa (20.).

Kysyttäessä työpaikanvaihtoaikeista työssäkäyvistä suomalaisista kolmasosa vastaa harkinneensa lähikuukausina työpaikan vaihtoa, mutta vain 5 % oikeasti toteuttaneensa suunnitelmansa. Kansainvälistä aineistoa kokonaisuutena tarkasteltaessa 27 % ilmoittaa harkinneensa työpaikanvaihtoa ja 10 % kertoo vaihtaneensa työpaikkaa viimeisten 12 kuukauden aikana. Georgiassa ja Ukrainassa on eniten harkittu työpaikan vaihtoa, Portugalissa taas on eniten niitä, jotka ovat vaihtaneet työpaikkaa. Maa, jossa on vähiten työpaikan vaihdosta harkinneita, on Vietnam.

Kansainvälinen vertailutieto on kerätty yhteensä 69 maassa syys–lokakuussa 2015. Tiedonkeruusta ovat vastanneet WIN/Gallup -verkoston jäsenyritykset, kukin omassa maassaan.

Nämä kansainväliset vertailutiedot ovat käytettävissänne, kun toteutatte henkilöstötutkimuksen Corporate 360° EMPLOYEE -konseptia hyödyntäen.

Lisätietoja Corporate 360° EMPLOYEE -konseptista
Paula Lehdolta, puh. 010 758 5275, paula.lehto@taloustutkimus.fi ja täältä>>

Lisätietoja End of The Year -tutkimuksesta ja WIN/Gallupista: Pasi Huovinen ja Jari Pajunen