Uutiskirje helmikuu 2017

Valio kärjessä Food Service Feedback -tutkimuksessa
Valio on ylitse muiden, kun ravintolat ja ammattikeittiöt arvioivat elintarvikealan yrityksiä. Erinomaista palautetta saavat myös Atria, Saarioinen ja Fazer Leipomot. Nämä perinteikkäät kotimaiset yritykset saavat myönteistä palautetta kaikista tutkituista yrityksen imagoa mittaavista tekijöistä, kuten toimitusvarmuudesta ja toiminnan vastuullisuudesta. Lue lisää>>

Taloustutkimus ja Avainklubi yhteistyöhön
Taloustutkimus on ottanut haltuunsa Suomalaisen Työn Liiton online-yhteisön Avainklubin pyörittämisen. Avainklubi on palvelu, jonka tarkoituksena on kehittää suomalaisia tuotteita ja palveluita kilpailukykyisemmiksi. Maksullista palvelua voivat hyödyntää liiton jäsenyritykset. Lue lisää>>

Kuka tunnistaa matkapuhelinoperaattorin?
Yrityksen hyvä tunnettuus on arvokas kilpailuetu markkinoilla. Tunnettuuden mittaamista ja seurantaa on tärkeää tehdä tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimiseksi. Lue lisää>>

PR-barometri ja mediayhteistyö
Taloustutkimuksen toteuttamassa Aalundin PR-barometrissä (PR Barometer®, public 2016) selvitettiin toimittajien tyytyväisyyttä järjestöjen ja julkishallinnon organisaatioiden mediayhteistyöhön. Lue lisää>>

Työelämän päättäjien arvioita suomalaisista yrityksistä
Tässä yritysjohdon työkaluksi suunnitellussa tutkimuksessa työelämän päättäjät arvioivat merkittäviä suomalaisia yrityksiä eri toimialoilta. TEP 2016 -tutkimuksessa arvioitiin yhteensä 97 eri yritystä/organisaatiota kymmeneltä eri toimialalta. Tutkimus toteutettiin puhelininformoituna kirje- ja internetkyselynä sekä Taloustutkimuksen internetpaneelissa syys-marraskuussa 2016. Lue lisää>>

Globaalia tietoa työntekijöiden tyytyväisyydestä työnantajaan
Kansainvälistä aineistoa tarkasteltaessa käy ilmi, että kaksi kolmesta työntekijästä on tyytyväisiä nykyiseen työnantajaansa kokonaistyytyväisyyttä kysyttäessä (erittäin tyytyväisten osuus 25 %, melko tyytyväisten 41 %). Runsas kymmenesosa (12 %) on tyytymättömiä työnantajaansa, heistä melko tyytymättömien osuus on 8 % ja erittäin tyytymättömien osuus 4 %. Nettotyytyväisyys (tyytyväisten osuus miinus tyytymättömien osuus) kansainvälisessä aineistossa on 54 %. Nettotyytyväisyydellä mitattuna tyytyväisimmät työntekijät ovat Ecuadorissa, Saudi Arabiassa ja Vietnamissa, tyytymättömimmät taas Japanissa, Georgiassa ja Etiopiassa. Suomalaisten työtyytyväisyys on parempaa keskitasoa: Suomen sijoitus on 21. – samalla tasolla muun muassa tanskalaisten kanssa (20.). Lue lisää>>