Uutiskirje 5/2010

Uutiskirje 5/2010

Ajankohtaista

Zokem ja Taloustutkimus ovat käynnistäneet maailman ensimmäisen kaupallisen älypuhelinpaneelin Suomessa

Suomalaiset Zokem Oy ja Taloustutkimus Oy ovat käynnistäneet Suomessa älypuhelinpaneelin, jossa kuluttajien mobiilikäyttötottumuksia tutkitaan suoraan laitteessa tehtävien mittausten avulla. Paneeli on ensimmäisen laatuaan maailmassa ja se mahdollistaa mobiilisovellusten, mobiilinetin ja multimedian käytön monimuotoisen seurannan.
Lue lisää...

Ratkaisut

Mistä on hyvät järjestöt tehty?

UUTTA! Hallitustyön arviointi -tutkimustyökalu

Hallitus luo toiminnallaan omanlaistaan hallitustapaa. Parhaimmillaan hallitustyö luo uskottavuutta ja vahvistaa järjestöimagoa.  Onko järjestönne tai säätiönne hallituksen jäsenillä riittävästi aikaa hallitustehtävänsä hoitamiseen muiden toimiensa ohella? Kulkeeko tieto järjestön asioista hallitukselle riittävän hyvin? Mitkä ovat hallituksen vahvuudet ja kehittämiskohteet? Millaisella taidolla ja kokemuksella hallituksen kokoonpanoa voitaisiin tulevaisuudessa vahvistaa?
Lue lisää...

Internet tiedonkeruun apuna Venäjällä

Internet on hyvin yleinen tiedonkeruumenetelmä länsimaisessa markkinatutkimuksessa. ESOMARin Global Market Research 2009 –julkaisun mukaan alan yritysten liikevaihdosta vuonna 2008 internetin välityksellä tapahtuvasta tutkimustoiminnasta tuli Suomessa 22 % ja Ruotsissa 24 %, mutta Venäjällä vain 7 %. Venäjällä sijaitsevissa yrityksissä netti on yleinen ja kuluttajienkin keskuudessa netin käyttö on nopeasti yleistymässä väestönosalla, jolla ostovoima riittää länsimaisten tuotteiden hankintaan.
Lue lisää...

Tutkittua tietoa

Vahva brändi tuo ratkaisevia kilpailuetuja

Vahva brändi erottaa yrityksen kilpailijoistaan ja on kiinteästi sidoksissa yrityksen tulokseen ja kilpailukykyyn. Menestykseen ei kuitenkaan riitä pelkkä brändin tunnettuus, vaan brändin täytyy kyetä valtaaman paikkansa kuluttajan mielessä.

Lue lisää...

Viestintäalan yritysten imagotutkimus

Tutkimuksessa tarkastellaan maamme suurimpien viestintätoimistojen ja asiakaslehtien tekijöiden yrityskuvaa. Tutkimus selvittää muun muassa yritysten yleisarvosanan, tunnettuuden sekä yritysten vahvuudet ja heikkoudet usean eri imagotekijän suhteen.
Lue lisää...