Uutiskirje 3/2012

Ratkaisut

Pitäisikö näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa mitata vai tutkia – vai molempia?

Useissa yrityksissä on luotu sosiaalisen median strategia ja sosiaalisen median kanavat on valjastettu vuorovaikutukselle yrityksen yleisöjen kanssa. On saatu tykkääjiä, chattaajia, ystäviä ja kommentoijia. Oleellinen kysymys kuuluu: entä sitten? Mitä tykkääjien määrä varsinaisesti kertoo yritykselle? Yrityksen haasteeksi muodostuukin helposti vuorovaikutuksen tehon ja onnistumisen mittaaminen sekä tutkiminen, mikäli yritys mielii kehittää kanssakäymistään sosiaalisen verkostonsa kanssa. Lue lisää...

Tutkittua tietoa

31 % suomalaisista voisi ajatella muuttavansa Tampereelle

Tampere arvioitiin jälleen parhaaksi asuinpaikaksi Kaupungit: Muuttohalukkuus 2012 -tutkimuksessa selvällä erolla seuraavaksi tulevaan Turkuun. Tampereelle myös muutettaisiin kaupungeista mieluisimmin: 31 % suomalaisista voisi kuvitella muuttavansa Tampereelle. Tampereella on kaupungeista paras imago sijainnin ja kunnallisten palvelujen suhteen. Kolmanneksi paras kokonaisimago asuinpaikkana on Jyväskylällä, jota pidetään kaikkein viihtyisimpänä asuinympäristönä. Kuopiota pidetään parhaana kasvuympäristönä lapsille. Lue lisää...

Yritysaluetutkimus kertoo, miten kiinnostuneita yritykset ovat kunnastanne

Uusien työpaikkojen ja investointien houkutteleminen kuntaan on jokaisen kuntapäättäjän tehtävälistan kärkipäässä. Mutta millä keinoilla uusia yrityksiä voisi saada sijoittumaan kuntaan? Mitkä ovat kunnan vahvuudet ja heikkoudet yrityspäättäjien näkökulmasta? Mitä yritykset toivovat juuri teidän kunnaltanne? Lue lisää...

Näkökulma

Laatustandardit auttavat parempaan laatuun markkinatutkimusalalla!  

Laatujärjestelmä on ollut tärkeä osa Taloustutkimus Oy:n toimintaa jo pitkään. Saimme oman laatujärjestelmämme sertifioitua ISO 9001 mukaisesti jo vuonna 1994. Seuraava suurempi parannus oli vuosituhannen vaihteessa, jolloin laatustandardimme uudistui merkittävästi painottuen aikaisempaa enemmän jatkuvaan parantamiseen ja asiakastyytyväisyyteen. Kolmas tärkeä askel tapahtui vuoden 2010 alussa, jolloin laatujärjestelmämme ja koko toimintamme täytti kansainvälisen markkinatutkimustoimiala-standardin ISO 20252 mukaiset vaatimukset. Lue lisää...