21.12.2016

Kuntien yritysten toimitusjohtajilta ja talousjohtajilta kysyttiin Kuntien imago -tutkimuksessa yleisarvosanaa kunnista, joissa heillä on toimintaa. Parhaimman yleisarvosanan saa Kaarina jo viidettä vuotta peräkkäin.

Kaarinaa ollaan myös valmiita suosittelemaan toiselle yritykselle toimipaikaksi. Kaarinalla on myös imagotekijät kunnossa. Kun tarkastellaan kaikkia yhtätoista kysyttyä imagotekijää yhdessä, Kaarina sijoittuu toiselle sijalle Seinäjoen noustessa ykköseksi.

”Yritysilmapiiri on erinomainen ja Kaarinassa yrityksiin suhtaudutaan pääsääntöisesti positiivisesti” kommentoi eräs tutkimukseen vastannut johtaja.

Kuntien imago -tutkimuksessa on mukana Suomen 36 suurinta kaupunkia ja kuntaa. Tutkimus koostuu kahdesta osasta, jossa ensimmäisessä kysytään kunnan omilta toimitusjohtajilta ja talousjohtajilta kokemukseen perustuvaa tietoa kunnan asioista. Toisessa osiossa vastaajat valitsivat itse kunnat, joita arvioivat mielikuvien perusteella.
 
Mielikuviin perustuvat tulokset poikkeavat osin kokemukseen perustuvista tuloksista. Näissä mielikuvaan perustuvissa tuloksissa yleisarvosanalla mitattuna ykkösenä on Joensuu Kaarinan jäädessä sijalle 6.
Kaarina pitää kuitenkin ykkössijansa suositteluindeksissä ja imagotekijöissä Seinäjoki nousee ensimmäiseksi.

Lisätietoja:
markkinatutkija Hanna-Leena Heinosaari, puh. 010 758 5403, hanna-leena.heinosaari@taloustutkimus.fi


Taustatietoja tutkimuksesta:

Kuntien imago on vuosittain toistettava tutkimus, jossa selvitetään toimitus- ja talousjohtajien näkemyksiä Suomen suurimmista kaupungeista ja kunnista. Haastattelut on tehty puhelininformoituna Internet-kyselynä loka-marraskuun aikana ja siihen vastasi 1 536 henkilöä.